Skip to main content

Vznik katedry chemie

Chemii najdete (skoro) všude! V každodenním životě si tohle tvrzení potvrdíte pokaždé, když se rozhlédnete po věcech kolem sebe. Z čeho se skládají? A odkud se to vzalo? Na katedře chemie v Liberci zjistíte i další netušenou souvislost: chemie zdaleka není jen chemie! Kromě učitelství chemie totiž zajišťujeme i učitelství přírodopisu a také dva inženýrské studijní programy, které šíří slávu Technické univerzity: Nanotechnologie a Bioinženýrství. Pro upřesnění, Nanotechnologie jsou vedené pod fakultou mechatroniky a mezioborových studií, abyste to věděli, až se k jejich studiu budete hlásit :-) A navíc ještě zajišťujeme výuku o životním prostředí a globálních problémech pro celou univerzitu.

Aby to všechno bylo možné, potřebujeme početný tým skvělých pracovníků ve všech těchto oborech. Pod jednou střechou mají nejlepší podmínky spolupracovat a zkoumat svět tam, kde je nejzajímavější: na hranicích poznání různých oborů.

Pěstujeme si kolegiální a přátelské prostředí, které podporuje spolupráci a nové nápady. I díky tomu některé z těch nápadů mají velký ohlas. Tým naší katedry třeba stál za výrobou nanoroušek, filtrů a filtračních materiálů do roušek a respirátorů, kterou na jaře roku 2020 zaznamenala snad všechna média.

Podstatné je, že součástí týmů jsou samozřejmě také studenti. Rádi s nimi spolupracujeme, víme, že bez nich bychom neměli perspektivu.