Skip to main content

První ročník akce Týdny pohybu hrou

V roce 1996 byla ve Sportovním areálu Technické univerzity v Liberci poprvé zorganizována akce pro děti školního věku pod názvem „Týdny pohybu hrou“. Akce probíhala v následujících sedmi letech v rámci Projektů podpory zdraví MZ ČR a byla určena dětem výkonostně nesportujícím a pohybově neaktivním. V dalších letech stoupal zájem o tuto celoprázdninovou akci s atraktivním pohybovým programem a každoročně na akci sportovalo kolem 1500 dětí ve věku 6 až 15 let.

Celkem se 24 ročníků akce zúčastnilo přibližně 35 tis. dětí z libereckého a jabloneckého regionu. Z poznatků získaných v rámci pravidelných závěrečných anket vyplývá, že největší zážitky si děti odnáší z nafukovací skluzavky, florbalu, lezení na umělé horolezecké stěně s lanovou dráhou, plavání v bazénu s tobogány, bowlingu, jízdy na koních a kanoistiky na liberecké přehradě. Týdnům pohybu hrou byla v uplynulých 24 letech věnována poměrně velká pozornost v hromadných sdělovacích prostředcích, jak v televizi (TV Nova - Snídaně s Novou, Právě teď; TV Prima - regionální zpravodajství; ČT - dokumentární pořad Chvála pohybu a zpravodajství), tak v rozhlase (RCL, EuroK, Český rozhlas Radiožurnál, Frekvence 1 - rozhovory, zpravodajství) a v novinách (Liberecký den, Deník Jablonecka, Mladá fronta DNES, Právo, TUNI, Noviny Preciosy - články). Poznatky získané v průběhu realizovaných 24 ročníků akce nebylo možné využít v roce 2020, kdy byla akce z důvodu koronavirové pandemie poprvé zrušena.