Skip to main content

První ročník Dnů GIS na fakultě

Dny GIS (geografických a informačních systémů) jsou přehlídkou desítek a stovek map, které ukazují různé pohledy na města a krajinu kolem nás. Akce je určena především žákům základních a středních škol a studenty vysokých škol, ale i široké veřejnosti.

Akce GIS byla poprvé uspořádána v roce 1999 a koná se vždy kolem 14. listopadu, protože právě ten byl zaveden jako mezinárodní den geografických informačních systémů. 

Liberecké dny GIS si za 20 let své existence vybudovaly pověst akce s vysokou vzdělávací hodnotou. Každým rokem se dní GIS zúčastní na 700 žáků, studentů a pedagogů, dohromady se tedy už s těmito softwary a s možnostmi jejich využití seznámily tisíce žáků a studentů. Unikátní je také počet institucí, které se na akci podílí, mezi nimi například Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Magistrát města Liberec, Krajský úřad Libereckého kraje nebo Gymnázium F. X. Šaldy a SOŠ Liberec. Ty všechny používají geografické informační systémy a geografii pro tvorbu prostorových databází, analýzu dat či tvorbu map.