Vznik dětského koutku

Vloni to bylo již deset let, kdy se díky vstřícnosti a podpoře univerzity mohl realizovat nápad, jak pomoci maminkám - studentkám a vyučujícím, aby mohly zvládnout péči o malé dítě a přitom nemusely vzdát své studium nebo vědeckou práci. Technická univerzita v Liberci měla takové zařízení jako druhá v ČR, hned po brněnské Fakultě sociálních studií. Díky iniciativě Lenky Václavíkové a Ilony Sovové se podařilo získat projekt, který pomohl koutek vybavit pomůckami a díky němuž byly po několik let služby koutku pro rodiče zdarma. Od té doby provoz Dětského koutku TUL částečně dotuje  univerzita v rámci zaměstnaneckých bonusů.

Tím nejdůležitějším pro život Koutku jsou vždycky chůvy, které pečují o svěřené, většinou jedno až tříleté děti. Jejich tým tvoří studentky (čas od času i studenti) naší fakulty, nejčastěji budoucí učitelky. Po celou dobu existence se jich vystřídalo už více než sto. Za svou práci dostávají stipendium a také si cenným způsobem zpestřují své pedagogické a vychovatelské portfolio.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Korespondenční adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť