Skip to main content

Vznik oddělení ICT

Se snahou zřídit pracoviště specializující se na rozvoj digitální (tehdy počítačové či ICT) gramotnosti u studentů naší fakulty přišel Pavel Pešat z katedry fyziky. V tzv. Modré knize se studijními plány najdeme poprvé oddělení ICT pod katedrou fyziky pro akademický rok 2004/2005. Tam ho také nalézáme ještě o rok později. Pro akademický rok 2006/2007 se toto oddělení po neshodách přestěhovalo na katedru sociálních studií a speciální pedagogiky. V prosinci roku 2005 dokonce fakultní akademický senát schválil zřízení samostatné katedry, ale ten univerzitní s tím nesouhlasil. Tehdejší děkan doc. Raban svým rozhodnutím přeřadil oddělení ICT od 1. 2. 2007 přímo pod děkanát.

Oddělení zajišťovalo především výuku předmětu Základy ICT. Rozrostlo se o Danu Slánskou, Jindru Drábkovou a Petru Kazdovou, která zajišťovala administrativu. Vedle toho se také Pavel Pešat staral o samotnou techniku a její obměnu. Po určité nespokojenosti s činností nový děkan doc. Brzezina zřídil přímo pracovní pozici IT specialisty a přijal na ni Jaroslava Mazánka, který se o technika na naší fakultě stará ke spokojenosti všech dodnes. Nakonec pan děkan pracovníky oddělení ICT začlenil od 1. 1. 2010 z důvodu lepšího řízení pod katedru aplikované matematiky. Poté přišel na katedru ještě Jan Berki. Pracoviště se postupně zapojilo do několika projektů. Nadále zajišťuje pro fakultu výuku předmětu zaměřeného na rozvoj digitální gramotnosti, který nese název Zpracování elektronických dokumentů.  Postupně převzalo také výuku některých dalších předmětů zaměřených na všeobecné využití digitálních technologií ve výuce a dále posilovalo didaktickou složku své profilace. V posledních letech se posiluje i didaktická stránka informatiky směrem k učitelství pro 1. stupeň ZŠ a MŠ. Možná budoucnost přinese novou samostatnost a rozšíření o technické vzdělávání.