Skip to main content

Nejvyšší počet studentů na fakultě

Počet studentů fakulty s jejím rozvojem v prvních letech existence rychle narůstal.  V roce 1997 se pedagogická fakulta s 1033 posluchači stala největší fakultou Technické univerzity v Liberci. Po deseti letech své existence  počet studentů dosáhl hodnoty téměř 1500. Pokračující nárůst počtu posluchačů přinesla další masifikace vysokoškolského studia v ČR a jeho strukturace v prvním desetiletí nového tisíciletí. Nejvyšší počet studentů na fakultě byl zaznamenán na začátku akademického roku 2010/2011, kdy přesáhl hranici  3000, jednalo se tehdy o 3048 posluchačů.  Vzhledem k demografické situaci,  kdy na vysoké školy začaly nastupovat stále slabší populační ročníky, se od té doby začal počet studentů na fakultě postupně snižovat. Na začátku akademického roku 2018/19 klesl na hodnotu 2006, v posledních dvou letech se počet posluchačů fakulty opět mírně zvyšuje.

Zajímavostí je, že nejvyšší počet přihlášek fakulta zaznamenala už v roce 2005, a to 3703, nejvíce studentů do prvních ročníků však zapsala v roce 2007, a to 1177.