Skip to main content

Nové obory programu DVPP – výuka od února 2024

| Aktuality

Chcete rozšířit své pedagogické vzdělání?
Podejte si přihlášku do nově akreditovaných programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) se zahájením výuky v únoru 2024.
Přihlásit se můžete ke studiu programů Angličtina pro SŠ, Přírodopis pro 2. st. ZŠ a 1. stupeň ZŠ.

Termín pro podání přihlášek: 8. 2. 2024
Podrobnosti k dodatečnému přijímacímu řízení pro nové akreditace naleznete zde nebo na stránce Programy celoživotního vzdělávání.

Programy DVPP jsou určeny pedagogickým pracovníkům, kteří splňují potřebnou odbornou kvalifikaci.