Skip to main content

PROJEKTY - Program Cíl 3

Česko-saská literární krajina. Interaktivní mapa s širokými možnostmi využití (LIS)

Aktuální informace o projektu:

Popis projektu:

Projekt „Literárně-kulturní informační systém“ (LIS) představí pomocí interaktivní mapy kulturní bohatství příhraničního regionu, které dosud nebylo veřejnosti v dostatečné míře zpřístupněno. Mapa bude prezentovat literárně-kulturní pamětní místa (pomníky, pamětní desky, rodné domy spisovatelů atd.) a zároveň názorným způsobem ukáže možnosti využití nových médií ve vzdělávací oblasti. Obsah interaktivní mapy bude volně přístupný různým cílovým skupinovým, které projeví o toto téma zájem.

CZ LIS Plakat A3 cestinaProjekt se obrací na školní (SŠ a gymnázia) a univerzitní vzdělávací instituce a také na nestátní poskytovatele vzdělávání či na provozovatele pamětních míst v příhraničním regionu. Je určen pro veřejnost, žáky a učitele středních škol a gymnázií, poskytovatele nestátního vzdělávání (spolky aj.) nebo pro studenty a vyučující na vysokých školách či vědce.

Interaktivní mapa nabídne možnost větší integrace místopisu do škol, volný přístup k informacím také pro osoby činné v jiných vzdělávacích zařízeních a v neposlední řadě i archiv s unikátními informacemi pro vysokoškolské badatele.

Pomocí LISu dojde ke zlepšení infrastruktury pro vzdělávání na školách a univerzitách. Díky důkladné znalosti kulturního dědictví se zintenzivní identifikace občanů s regionem a zvýší se respekt a popularita regionu. Vznikající komunikační síť v oblasti kultury příhraničního regionu propojí jinak oddělené instituce.

Projekt zpřístupní tři nové dimenze:

Inovace:

  • vývoj mapy
  • fixace, vložení a prezentace dat v geografickém informačním systému (GIS)

Informace:

  • kulturně-historická data a dokumenty
  • shromážděná, zpracovaná a vložená do informačního systému

Vytvoření komunikační sítě a implementace:

  • vytvoření komunikační sítě z lokálních multiplikátorů

Partneři projektu:

Projekt vznikl v rámci Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020 a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Projekt vzniká ve spolupráci Technické univerzity Drážďany, Technické univerzity Liberec a Vysoké školy technické a hospodářské v Drážďanech (HTW). 

Registrační číslo: 100281889
Období řešení projektu: 1. 1. 2017 -  31. 3. 2020
Řešitel projektu: Technische Universität Dresden
Zodpovědné pracoviště řešitele/partnera: KNJ
Rozpočet projektu: 200.000 euro

Řešitelský tým

Vedoucí projektu:
Prof. Dr. Dr. h.c. Walter Schmitz (Technická univerzita Drážďany)

Účastníci projektu na české straně:
Mgr. Eva Mikešová (koordinátor projektu)
doc. RNDr. Miroslav Brzezina CSc. (finanční manažer)
Mgr. Dr.phil.habil Pavel Novotný, Ph.D.
Mgr. Marek Janosik-Bielski
Mgr. Jiří Chocholoušek
Mgr. Markéta Těthalová
Mgr. Nikola Mizerová, Ph.D.
Mgr. Martina Olekšáková
Romana Krušková

Hlavní zodpovědná osoba na FP TUL
Mgr. Eva Mikešová

Cíle projektu

Cílem projektu je vytvoření interaktivní elektronické mapy, která monitoruje spektrum literárního dění v česko saském kontextu. Projekt se soustřeďuje na vybraná místa a autory, jak české, tak i německé, především z období 19. a 20. století. Interaktivní mapa bude propojena s elektronickou platformou GIS a má sloužit jak široké veřejnosti, tak i studentům a případným badatelům.