Fyzika

Studijní obor

Aplikovaná fyzika

 • Kód studijního programu:
  N1701
 • Typ studia:
  Navazující
 • Forma:
  Kombinovaná, Prezenční
 • Platnost od:
  2016
 • Standardní doba studia:
  2 roky
 • Maximální doba studia:
  5 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Magistr (Mgr.)
 • Garant:
  Erhart Jiří, prof. Mgr. Ph.D.

Média

Cíl studia

Získat širší fyzikální znalosti pro uplatnění ve vývoji, výzkumu a zavádění nových technologií.

Profil absolventa

Absolvent získal základní i prohloubené poznatky v hlavních disciplínách experimentální a teoretické fyziky. Má přehled o struktuře oboru a o jeho historickém vývoji a znalosti z didaktiky fyziky, které jsou nezbytné pro předávání odborných znalostí ve školské fyzice na ZŠ. Umí samostatně prakticky provádět fyzikální experimenty. Prokazuje dostatečnou orientaci v příbuzných přírodovědných oborech a umí ve výuce využívat mezioborových souvislostí. Umí využívat technické didaktické prostředky a počítače ve výuce fyziky. Má potřebné praktické dovednosti pro práci v laboratoři, je schopen si zajistit materiální podmínky pro experimentální práci, která je neoddělitelnou součástí výuky. Zná základní předpisy pro hygienu a bezpečnost práce pro demonstrační i frontální pokusy ve třídě.

Obsahové zaměření

Studijní program rozvíjí znalosti a schopnosti v celé šíři studovaného oboru.

Možné pracovní pozice

Učitel fyziky na 2. stupni ZŠ.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci