Skip to main content

Aplikovaná geografie a regionální rozvoj

Tento studijní program volně navazuje na bakalářský studijní program Aplikovaná geografie, nicméně se k jeho studiu mohou hlásit absolventi příbuzných bakalářských programů.

Cílem studijního programu je zprostředkovat studentům kompetence, které jim po absolvování umožní studovat a na základě dat interpretovat jevy a procesy ovlivňující regionální rozvoj.

 • Zvláštní zřetel je věnován problémům příhraničí, a to na modelovém příkladu trojzemí Česko-Polsko-Sasko. Získané kompetence a zkušenosti však budou absolventi schopni uplatnit i jinde.
 • Program je zaměřen na výuku moderních metod geografického výzkumu použitelných jako součást komplexních řešení problémů veřejné správy či nevládního a soukromého sektoru.
 • Studijní program se opírá o znalosti sociální a ekonomické geografie, regionálního rozvoje a regionální geografie, geoinformatiky a kartografie. Důležitými prvky studia jsou projektové metody výuky a souvislá praxe u potenciálních zaměstnavatelů.

Chceš správně porozumět přírodě a interpretovat život kolem sebe?

Chceš se vzdělávat a zároveň být na čerstvém vzduchu?

Chceš si udělat vlastní mapu?

„Nabízíme Vám studijní program s širokou škálou budoucího profesního uplatnění ve veřejné správě, komerčním a neziskovém sektoru. Program je v rámci Česka výjimečný svým zaměřením na problematiku příhraničních regionů a přeshraniční spolupráce, které je podmíněno polohou Liberce.“
doc. Mgr. Hynek Böhm, Ph.D., garant studijního programu
 • Kód studijního programu:
  N0532A330043
 • Typ studia:
  Navazující
 • Forma:
  Prezenční
 • Platnost od:
  2022
 • Standardní doba studia:
  2 roky
 • Maximální doba studia:
  5 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Magistr (Mgr.)
 • Garant:
  Böhm Hynek, doc. Mgr. Ph.D.
 • Limit kreditů:
  120

Průvodci studiem

Mgr. Klára Severýnová Popková, Ph.D.

KGE

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Konzultační hodiny:
dle dohody předem emailem

„Tutor z latiny znamená "poručník", poradce, průvodce studentů během jeho studia - může pomoci při potížích s výukou, studiem, předměty, rozvrhem ale i v komunikaci s vyučujícími - na všechno, co potřebujete vědět, se vám budu snažit odpovědět, pokud to bude v mých možnostech.“

 

Co se naučíte?

Pochopíte pokročilé a komplexní geografické procesy (jak přírodní tak sociální) a naučíte se číst, analyzovat i vytvářet různé mapy či územní plány. Vaše odborné znalosti a dovednosti dovedete transformovat do multioborových řešení různorodých lokálních i regionálních problémů i díky množství odborných praxí. Během terénních cvičení se seznámíte s pokročilou prací geografa v přírodě i městském prostředí.

Chcete-li vědět více, prohlédněte si obsah a cíle studijního programu v našem informačním systému STAG.

Jak a kde se uplatníte?

V praxi naleznete uplatnění v institucích zabývajících se územním plánováním, regionálním rozvojem, přeshraniční spoluprací, ochranou přírody, správou geodat a všude tam, kde je zapotřebí analytické myšlení, znalost problematiky rozvoje regionů a pokročilá práce s geografickými informační systémy. Především jde o různé instituce veřejné správy na evropské, republikové, krajské i lokální úrovni, neziskové organizace, soukromou sféru a sféru služeb a cestovního ruchu.

Naši absolventi pracují v řadě různých podniků a institucí v různých regionech i státech, neboť geografie (a její vyjádření v podobě map) je prakticky všudypřítomná.

Přijímací řízení pro akademický rok 2023/2024

Přijímací zkouška: ano

Termín podání přihlášek: do 15. 8. 2023

Obsah a forma přijímací zkoušky: písemný test složený z uzavřených otázek, v rámci nichž uchazeči prokáží  znalost základních konceptů zejména humánní a regionální geografie a širší společenskovědní přehled.

Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou vyvěšovány na úřední desku.