Aplikovaná matematika

Přihlaste se ke studiu navazujícího magisterského programu Aplikovaná matematika. Absolvent získá titul Mgr. s možností zahájit rigorózní řízení a získat titul RNDr. - doktor přírodních věd. Podmínkou přijetí ke studiu, je řádné ukončení studia v Bc. programu, v rámci kterého uchazeč získal alespoň 30 kreditů z předmětů, jejichž podstatnou součástí je matematika. Vstupní znalosti se posuzují v přijímacím řízení.

Chcete dokázat (sobě i okolí), že jste nadprůměrní?

Chcete získat titul „doktor přírodních věd“?

Chcete najít uplatnění v perspektivním oboru s atraktivním finančním ohodnocením?

 • Kód studijního programu:
  N0541A170010
 • Typ studia:
  Navazující
 • Forma:
  Prezenční
 • Platnost od:
  2019
 • Standardní doba studia:
  2 roky
 • Maximální doba studia:
  5 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Magistr (Mgr.)
 • Garant:
  Koucký Miroslav, doc. RNDr. CSc.
 • Limit kreditů:
  120

Průvodci studiem

prof. RNDr. Jan Picek, CSc.

doc. Ing. Martin Plešinger, Ph.D.

KMD a KAP (pro matematiku)

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Konzultační hodiny:

prakticky kdykoliv, ale raději po dohodě

„Pomohu s čímkoliv budu umět pomoci“

Co se naučíte?

Absolvent získá, kromě schopnosti logického a kritického uvažování, dostatečně široké znalosti v oborech – teorie pravděpodobnosti a matematická statistika, diskrétní matematika, teorie spolehlivosti a rizik a dále numerická matematika.

Podstatnou charakteristikou absolventa je schopnost získané poznatky prakticky využít při:

 • Řešení konkrétních úloh z průmyslové praxe vyžadujících důkladné znalosti z oblasti spolehlivosti, údržby, logistiky náhradních dílů, rizika a statistického zpracování provozních dat. Je vybaven praktickými znalostmi moderních softwarových nástrojů a především i schopnostmi je kvalifikovaně využívat.
 • Řešení komplexních úloh statistického zpracování dat.

Během studia se tak mimo jiné dovíte:

 • Co je to MCMC – simulační metody Markov Chain Monte Carlo.
 • Co je to metoda FMECA – analýza způsobů, důsledků a kritičnosti poruch.
 • Co je to RAMS – management spolehlivosti a bezpečnosti drážních zařízení.
 • Co je to Jarníkův algoritmus – algoritmus pro nalezení minimální kostry grafu.
 • Co je to SQL – Structured Query Language, strukturovaný dotazovací jazyk využívaný v relačních databázích.

Chcete-li vědět více, prohlédněte si obsah a cíle studijního programu v našem informačním systému STAG.

Jak a kde se uplatníte?

Získané teoretické znalosti umožní nejenom pokračovat ve studiu v doktorském programu (např. Aplikovaná matematika na FP TUL), ale kromě toho naleznou absolventi uplatnění ve vědeckých, výzkumných a vývojových institucích, v řadě významných průmyslových podniků, ale i v peněžních ústavech, pojišťovnách i státní správě.

Přehled povinných a povinně-volitelných předmětů najdete ve studijním plánu

Přijímací řízení 2021/2022

Přijímací zkouška: ano

Písemný test: test ze základů oboru na úrovni bakalářského studia matematiky. 

Termín podání přihlášek: do 30. 4. 2021

Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou vyvěšovány na úřední desku.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci