Aplikovaná matematika

 • Kód studijního programu:
  N0541A170010
 • Typ studia:
  Navazující
 • Forma:
  Prezenční
 • Platnost od:
  2019
 • Standardní doba studia:
  2 roky
 • Maximální doba studia:
  5 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Magistr (Mgr.)
 • Garant:
  Koucký Miroslav, doc. RNDr. CSc.
 • Limit kreditů:
  120

Média

Cíl studia

hlavní cíle: ? Vybavit absolventy teoretickými znalostmi matematických oborů - teorie pravděpodobnosti a matematická statistika; diskrétní matematika a kombinatorika; teorie spolehlivosti a rizik; numerická matematika, které jim umožní pokračovat ve studiu doktorských studijních programů odpovídajícího zaměření, resp. je připraví pro uplatnění v akademické sféře, institucích zabývajících se vědou, výzkumem, inovacemi. ? Vybavit absolventy znalostmi matematických a statistických metod specifických pro oblast hodnocení spolehlivosti a rizik, včetně důkladné znalosti práce s příslušnými softwarovými nástroji, a to zejména s důrazem na využití v průmyslové praxi na úrovni odborných pracovníků středního a vyššího managementu.

Profil absolventa

Absolvent prokazuje v dostatečné šíři a míře znalosti principů logického a kritického uvažování a dostatečně chápe souvislosti mezi hlavními tematickými okruhy definovanými předměty teoretického základu. Hlavní tematické okruhy jsou čtyři a tvoří je - teorie pravděpodobnosti s matematickou statistikou, diskrétní matematika s kombinatorikou, teorie spolehlivosti a rizik a dále numerická matematika.

Obsahové zaměření

Uplatnění absolventa

Možné pracovní pozice

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci