Česká filologie pro praxi

  Typ studia:
  Bakalářský
 • Forma:
  Prezenční
 • Platnost od:
  2019
 • Standardní doba studia:
  3 roky
 • Maximální doba studia:
  7 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Bakalář (Bc.)
 • Garant:
  Pacovská Jasňa, doc. PhDr. CSc.

Média

Cíl studia

Cílem bakalářského studijního programu Česká filologie pro praxi je rozvíjet kompetence studentů v oblasti jazykovědné a literárněvědné. V těchto oblastech studenti získávají relativně širokou a pevnou znalostní a dovednostní bázi, především v oblasti bohemistické filologie. Na ni navazují předměty aplikačního okruhu, který rozvíjí kompetence studentů ve směru prakticky využitelných a společensky významných aplikací v několika klíčových oblastech.

Profil absolventa

Absolvent je vybaven základními znalostmi z klíčových biologických disciplín, jako je obecná a molekulární biologie, obecná a systematická botanika, obecná a systematická zoologie, anatomie a fyziologie člověka, mikrobiologie a virologie, základy geologie a vývoj Země, paleontologie, základy mineralogie. Zná základní předpisy pro hygienu a bezpečnost práce v přírodovědné laboratoři. Absolvent je schopen samostatné odborné práce v biologické laboratoři, ale i v terénu. Je vybaven znalostmi o základních metodách výzkumu, proto dokáže získané výsledky vyhodnotit, propojovat je a využívat v aplikovaných biologických disciplínách. Dokáže navrhnout a vypracovat projekt, včetně jeho prezentace a obhajoby. Umí využívat výpočetní techniku k řešení a vyhodnocení experimentů, ke zpracování výsledků. Je připraven na další studium v rámci navazujících studijních programů Učitelství pro 2. stupeň ZŠ.

Obsahové zaměření

Uplatnění absolventa

Možné pracovní pozice

Vypsané kombinace pro akademický rok 2019/2020

Uchazeč vybírá hlavní (maior) studijní program a k němu do kombinace jeden další přidružený (minor) program. Hlavní (maior) programy lze kombinovat jen s programy uvedenými v tabulkách níže; vypisované kombinace jsou uváděny zvlášť pro studijní programy v prezenční a zvlášť v kombinované formě studia.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci