Česká filologie pro praxi

Co skrývá název Česká filologie pro praxi, pro někoho možná trochu záhadný? Jde o program, který by si jako svůj mohli vybrat ti, kteří mají hluboký zájem o český jazyk a literaturu a zároveň cítí, že učitelství češtiny pro ně (zatím) není ideální cestou. Studijní program je vhodný zejména pro lidi, kteří pochopili, že český jazyk a literatura přesahují do mnoha aplikovaných oborů, které rámují lidský život. A proč „filologie“? Filologie je totiž zastřešující pojem pro jazykovědu i literární vědu. 

Obor nabízí výhodu téměř rodinného kontaktu s vyučujícími, kteří rozumějí svému oboru. Studium je náročné, stejně jako vyučující. Ale o své studenty se zajímáme a vytváříme jim nejen podnětné prostředí, ale celou řadu příležitostí, jak se s předmětem studia seznámit skutečně do detailu a zároveň s nezbytným kontextem a přesahem k jeho aplikaci při uplatnění v pracovních profesích.

Cítíte, že máte nevšední zájem o český jazyk a literaturu a chcete ho nadále rozvíjet?

Láká vás svět médií a komunikace vůbec?

Sledujete komunikační trendy a chtěli byste se v nich uplatnit?

Česká filologie pro praxi je nejlepší volbou pro toho, kdo našel zalíbení v češtině – v jazyce či literatuře ─ideálně v obou složkách předmětu. Zvídavé studentky a studenty čekají dobrodružné objevy. Zdokonalí své vyjadřování, naučí se psát texty různých stylů a žánrů, hlouběji porozumět odbornému i uměleckému textu, analyzovat rozmanité komunikační situace a odhalovat hodnoty a smysl literárních děl. Pedagogové KČL jsou studentkám a studentům odbornými průvodci, umí naslouchat a vzbudit nadšení pro obor.

doc. PhDr. Jasňa Pacovská, CSc., garantka studijního programu

 • Kód studijního programu:
  B0232A090012
 • Typ studia:
  Bakalářský
 • Forma:
  Prezenční
 • Platnost od:
  2019
 • Standardní doba studia:
  3 roky
 • Maximální doba studia:
  7 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Bakalář (Bc.)
 • Garant:
  Pacovská Jasňa, doc. PhDr. CSc.
 • Limit kreditů:
  180

Průvodci studiem

PhDr. Alex Röhrich, Ph.D.

KCL

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Konzultační hodiny:
lichý čtvrtek 12:20-13:30

„Tutor pomůže, když si nevíte rady s výukou, se vztahy k vyučujícím, s předměty a rozvrhem, ale taky, když se potřebujete něco vědět a bojíte se někoho zeptat..“

Co se naučíte?

Naučíte se mnoho udivujícího o českém jazyce a literatuře. Ale nejen to. Naučíte se český jazyk používat, a to na profesionální úrovni, tedy podstatně líp než jeho běžní uživatelé. Proč? Abyste jim s ním mohli účelně pomáhat a abyste ho dokázali aplikovat ve své profesi. Dokážete jazyk používat nejen bez nedostatků, ale také kreativně – tak, aby vaše texty dokázaly plnit komunikační funkci, k níž jsou určeny. Dokážete si poradit s jakýmkoliv literárním textem – poznáte, jak je vystaven, jaké má kvality a zda a jak se k němu můžete vztáhnout. Na jaké otázky vám odpovídá a jaké klade. Dokážete vřadit osobnosti literárního světa do kontextu jejich doby a tvorby. Proto pak budete moct pomáhat na svět kvalitní literatuře nejrůznějších žánrů a autorů. Můžete se zkrátka stát žádanými specialisty na český jazyk a literaturu, a to v mnoha oblastech lidského působení.

Chcete-li vědět více, prohlédněte si obsah a cíle studijního programu v našem informačním systému STAG.

Náš obor Česká filologie pro praxi je malinký, ale díky tomu nám zajišťuje skutečně individuální přístup. Co vás možná překvapí, je, že si tady můžete vybrat i specializovaný marketingový a mediální modul, který se kvalitou vyrovná obdobným oborům na jakékoliv větší univerzitě. Češtinu jsem se rozhodla studovat primárně kvůli zájmu o literaturu a jazyk. Jen u toho ale nezůstalo, teď je pro mě filologie a celkově katedra češtiny srdcovka hlavně kvůli lidem, kteří ji vedou. Opravdu nepotkáte větší nadšence (z nejrůznějších odvětví bohemistiky) a lepší pedagogy.

Adéla Vojtěchová, studentka

Jak a kde se uplatníte?

Díky studiu České filologie pro praxi získáte poznatky a dovednosti, které vám umožní zapojit se do profesí, jako jsou editoři, korektoři či přímo redaktoři v médiích. Můžete se stát úspěšnými redaktory v nakladatelstvích, případně vydavatelských domech. V neposlední řadě se též uplatníte jako experti na komunikaci, a to třeba v reklamních agenturách jako kreativní copywriteři, v public relations jako specialisti na komunikaci v korporátních či jiných sférách byznysu, tiskoví mluvčí atd. V poslední době se řada našich absolventů uplatňuje i na poli tvůrců, správců či spolupracovníků v sociálních médiích.

Přehled povinných a povinně-volitelných předmětů najdete ve studijním plánu

Přijímací řízení 2021/2022

Přijímací zkouška: ne

Uchazeči, kteří nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny, doložit doklad o vykonané zkoušce z českého jazyka na úrovni C1 podle společného evropského referenčního rámce.

Termín podání přihlášek: do 30. 4. 2021

Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou vyvěšovány na úřední desku.

Navazující studijní program

Absolvent bakalářského studia má předpoklady pokračovat v případě splnění všech studijních podmínek a složení přijímacích zkoušek v navazujícím magisterském studiu, zvláště v blízkých programech, jako je Český jazyk a literatura, Žurnalistika, Mediální studia, Marketingová komunikace apod.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci