Česká filologie pro praxi

  Kód studijního programu:
  B0232A090012
 • Typ studia:
  Bakalářský
 • Forma:
  Prezenční
 • Platnost od:
  2019
 • Standardní doba studia:
  3 roky
 • Maximální doba studia:
  7 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Bakalář (Bc.)
 • Garant:
  Pacovská Jasňa, doc. PhDr. CSc.
 • Limit kreditů:
  180

Média

Cíl studia

Cílem bakalářského studijního programu Česká filologie pro praxi je rozvíjet kompetence studentů v oblasti jazykovědné a literárněvědné. V těchto oblastech studenti získávají relativně širokou a pevnou znalostní a dovednostní bázi, především v oblasti bohemistické filologie. Na ni navazují předměty aplikačního okruhu, který rozvíjí kompetence studentů ve směru prakticky využitelných a společensky významných aplikací v několika klíčových oblastech.

Profil absolventa

Z hlediska jazykové a komunikační kompetence má absolvent návyky profesionálního uživatele spisovné češtiny v její psané i mluvené podobě. Z hlediska literární kompetence má absolvent znalosti vývoje české literatury od počátků po současnost opřené o studium předepsaných literárních a odborných textů a o další četbu podle vlastního výběru v rozsahu určeném studijním plánem a studiem doporučené literatury. Absolvent má všeobecný kulturní rozhled, kvalitně komunikuje v mateřském a jednom cizím jazyce, je schopen studovat odbornou literaturu, má rozvinutou kulturu osobního projevu.Absolvent bakalářského studia disponuje základními kompetencemi v oblasti aplikované bohemistiky a v oblasti mediální komunikace.

Obsahové zaměření

Uplatnění absolventa

Možné pracovní pozice

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci