Skip to main content

Pedagogická studia

Nově akreditovaný bakalářský studijní program Pedagogická studia Vás nechá vstoupit do napínavého a zajímavého světa výchovy a moderních vzdělávacích metod a koncepcí. Pokud chcete hlouběji pochopit sebe sama a osobnost druhých, pokud chcete tvořivými a zážitkovými metodami poznat inovativní vzdělávací postupy, pak studujte bakalářský obor Pedagogická studia. Jeho zaměření na volnočasovou pedagogiku a neformální vzdělávání Vám zajistí bohaté uplatnění v praxi.

Chcete poznat inovativní způsoby vzdělávání?

Chcete se naučit navrhnout a realizovat inovativně a moderně pojaté programy neformálního vzdělávání?

Chcete se seznámit se zahraničními modely výchovy a vzdělávání?

  Kód studijního programu:
  B0111A190021
 • Typ studia:
  Bakalářský
 • Forma:
  Kombinovaná, Prezenční
 • Platnost od:
  2020
 • Standardní doba studia:
  3 roky
 • Maximální doba studia:
  7 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Limit kreditů:
  180

Průvodce studiem

Jde nám o váš osobnostní rozvoj a k tomu vás naučíme „postavit“ kvalitní vzdělávací program „šitý na míru“ dětem i dospělým.

Kasperová Dana, doc. PhDr. Ph.D., garantka programu

Co se naučíte?

Bakalářský studijní program Pedagogická studia usiluje o Váš osobnostní a pedagogický rozvoj v oblasti výtvarné, hudební, dramatické, jazykově-literární, tělesné, environmentální a informační výchovy. Studium je vedeno v úzkém sepětí s pedagogickou praxí, abyste dokázali uplatnit pedagogické znalosti a dovednosti v individuálním rozvoji žáků a dětí.

Více informací na https://kpp.fp.tul.cz/studium/pedagogicka-studia

popřípadě kontaktujte garantku programu doc. PhDr. Danu Kasperovou, Ph.D. emailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jak a kde se uplatníte?

Studijní program Pedagogická studia Vás připraví na práci ve volnočasových, mimoškolních a neziskových organizacích. Studium je možné v prezenční i kombinované formě. Bakalářský studijní program Pedagogická studia navazuje na naše dlouhodobé zkušenosti s programem zaměřeným na volnočasovou pedagogiku a rozšiřuje a prohlubuje přípravu absolventů na práci v neformálním vzdělávání. Absolventi najdou uplatnění jak ve školních klubech, střediscích volného času, tak i v různých vzdělávacích institucích.

Přijímací řízení pro akademický rok 2024/2025

Přijímací zkouška: ano

Termín podání přihlášek: do 30. 4. 2024.

Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou vyvěšovány na úřední desku.

Obsah a forma přijímací zkoušky: písemný test obecných studijních předpokladů