Pedagogická studia

 • Kód studijního programu:
  B0111A190021
 • Typ studia:
  Bakalářský
 • Forma:
  Kombinovaná, Prezenční
 • Platnost od:
  2020
 • Standardní doba studia:
  3 roky
 • Maximální doba studia:
  7 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Bakalář (Bc.)
 • Garant:
  Kasperová Dana, doc. PhDr. Ph.D.
 • Limit kreditů:
  180

Média

Cíl studia

Absolvent je připraven po stránce pedagogické, psychologické, metodické k práci s mládeží v rámci volnočasových aktivit a mimoškolního vzdělávání.

Profil absolventa

Po ukončení studia bude absolvent schopen: " připravit, vést a hodnotit výchovně vzdělávací programy (kurzy, vzdělávací programy, kroužky, výukové programy, tábory atd.) v různých volnočasových oblastech, zahrnujících práci ve školních družinách, školních klubech, domovech dětí a mládeže, občanských sdruženích, střediskách ekologické výchovy, firmách nabízejících teambuildingové programy a dalších typech organizací.

Obsahové zaměření

Studijní program usiluje o osobnostní a pedagogický rozvoj v oblasti výtvarné, hudební, dramatické, jazykově-literární, tělesné, environmentální a informační výchovy. Studium je vedeno v úzkém sepětí s pedagogickou praxí.

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní v pedagogické oblasti, v oblasti neformálního vzdělávání, v oblasti vedení volnočasových aktivit. Absolventi najdou uplatnění jak ve školních klubech, střediscích volného času, tak i v různých vzdělávacích institucích. Absolvent uplatní teoretické znalosti i dovednosti některého ze specifických směrů mimoškolního vzdělávání: tělesná, výtvarná, hudební, dramatická, literární, informační, environmentální výchova.

Možné pracovní pozice

Absolventi najdou uplatnění jak ve školních klubech, střediscích volného času, tak i v různých vzdělávacích institucích. Absolvent uplatní teoretické znalosti i dovednosti některého ze specifických směrů mimoškolního vzdělávání: tělesná, výtvarná, hudební, dramatická, literární, informační, environmentální výchova. Absolventi najdou uplatnění jak ve školních klubech, střediscích volného času, tak i v různých vzdělávacích institucích. Absolvent uplatní teoretické znalosti i dovednosti některého ze specifických směrů mimoškolního vzdělávání: tělesná, výtvarná, hudební, dramatická, literární, informační, environmentální výchova.

Přijímací řízení 2020/2021

přijímací zkouška – ano

 1. kolo - písemný test ze všeobecného přehledu s akcentem na oblast pedagogiky, psychologie
 2. kolo - ústní zkouška: rozprava nad portfoliem uchazečem dokládajícím jeho dosavadní pedagogickou činnost s dětmi a mládeží, pedagogickou praxi a jeho vlastní osobnostní rozvoj v tělovýchovné oblasti, v umělecké hudební, výtvarné, dramatické činnosti)

Navazující studijní program FP

Navazující mgr. program Vychovatelství na FP TUL - akreditován

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci