Sociální práce

Profesně orientovaný bakalářský studijní program sociální práce je interdisciplinární obor, nabízející studium jak teoretických, tak praktických disciplín, které uplatníte
ve své budoucí profesi sociálního pracovníka. 

Zaměření na sociální studia předpokládá prosociální cítění, altruismus a ochotu pomáhat lidem, kteří to sami nedokážou, neumí či nemohou.

Fakulta úzce spolupracuje s desítkami odborných pracovišť a institucí v regionu, a to jak z oblasti státní správy a samosprávy, tak z neziskového sektoru, což zajišťuje budoucím studentům širokou škálu výkonu odborných praxí. V nejednom případě jsou vedoucími pracovníky či sociálními pracovníky těchto institucí naši absolventi, kteří s katedrou i nadále udržují profesní kontakt.

Někteří naši absolventi, nyní pracujících v oboru, se podílejí na výuce praktických disciplín, čímž výuku nejen obohacují, ale zajištují také její autentičnost.

Sociální práce je moderní, rozmanitý, multioborový a neustále se rozvíjející obor, který má perspektivu. Proto je vhodný pro ty z vás, kteří mají vizi spoluúčasti na jejím budoucím vývoji.

Chcete mít povolání, které má smysl?

Jste empatičtí a rádi byste pracovali v pomáhající profesi?

Máte kritické myšlení a chcete jej dále rozvíjet a uplatnit v praxi?

Máte rádi nesoutěživou atmosféru při studiu?

Jste odvážní a rádi byste se podíleli na alespoň malých sociálních změnách?

Absolvováním profesně orientovaného bakalářského studijního programu sociální práce u nás v Liberci získáte kvalifikaci k výkonu regulované profese sociálního pracovníka. 

Mgr. Lenka Nádvorníková , Ph.D., garantka studijního programu

 • Kód studijního programu:
  B0923P240005
 • Typ studia:
  Bakalářský
 • Forma:
  Kombinovaná, Prezenční
 • Platnost od:
  2019
 • Standardní doba studia:
  3 roky
 • Maximální doba studia:
  7 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Bakalář (Bc.)
 • Garant:
  Nádvorníková Lenka, Mgr. Ph.D.
 • Limit kreditů:
  180

Průvodce studiem

PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D.

KSS

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Konzultační hodiny:

přehled je na webu katedry, individuálně konzultuji denně po dohodě mailem

„Bude mi ctí a potěšením stát se průvodcem vás - studentek a studentů - nejen v prvních krocích studia sociální práce a speciální pedagogiky. Mnoho z vašeho studia, milí studenti, je čistě na vašich bedrech, je vaší svobodou a také zodpovědností, jak budete studovat. Ráda vás podpořím v tom, abyste studium zvládli, aby vás bavilo a naplnilo vámi očekávaný smysl.“

Co se naučíte?

Během bakalářského studia sociální práce v Liberci se postupuje od základních, se sociální prací souvisejících, či dokonce podmiňujících disciplín, přes předměty odborné, až k těm vysoce specializovaným. Prvotně se seznámíte se základy filozofie, psychologie, sociologie, ICT atd. Následně budete pronikat do odborných předmětů, jako je zdraví a nemoc, právní teorie a praxe, teorie a metody sociální práce či sociální politika aj. Ve třetím ročníku si můžete vybrat disciplíny, které jsou nejbližší Vámi preferované cílové skupině, či Vašemu profesnímu zaměření. Mezi tyto disciplíny patří např. krizová intervence, probace a mediace v sociální práci, adiktologie, romistika, politika zaměstnanosti a další. 

Praktické dovednosti získáte nejen širokou odbornou praxí podpořenou supervizí, ale též prací s kazuistikami v rámci odborných seminářů, absolvováním psychosociálního komunitního tréninku či rozvojem komunikačních dovedností. 

V rámci výuky dáváme studentům prostor ke kritickému myšlení, vlastní iniciativě a individualitě, ale zároveň také podporujeme studenty k týmové práci a mezioborové spolupráci. Z pozice vyučujících usilujeme, různými formami a metodami výuky, o rozvoj nejen dovednostního, ale též osobnostního a lidského potenciálu studenta. Zaměřujeme se na případovou a komunitní sociální prací ve prospěch občanů se zdravotním a sociálním znevýhodněním.

Chcete-li vědět více, prohlédněte si obsah a cíle studijního programu v našem informačním systému STAG.

Kdybych měla vytyčit největší plus naší katedry, řekla bych, že je to skvělé propojení teorie a praxe. Díky tomu pro mě studium nebylo jen o čtení knížek, ale hlavně o praktickém učení dovedností, které potřebuji nejen v práci. Umožnila mi tím brzy poznat sociální práci opravdu z blízka. Právě to a překvapivě osobní přístup všech vyučujících, mi pomohlo ujasnit si, čeho přesně chci ve svém oboru dosáhnout.

Alena Havránková, studentka

Jak a kde se uplatníte?

Absolvováním studijního programu u nás v Liberci získáte kvalifikaci k výkonu regulované profese sociálního pracovníka dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Můžete pracovat v oblasti poradenství, individuální sociální práce, skupinové sociální práce, práce s rodinou. Budete plně kvalifikováni a v základní rovině připraveni pro práci se všemi cílovými skupinami, k nimž řadíme osoby se zdravotním postižením, osoby sociálně znevýhodněné, osoby v nepříznivé sociální situaci, osoby z rizikových skupin apod., a to jak v oblasti státní správy či samosprávy, tak v neziskovém sektoru.

Přehled povinných a povinně-volitelných předmětů najdete ve studijním plánu

Přijímací řízení 2021/2022

Přijímací zkouška: ano

Písemný test: základy společenských věd, sociální práce a věd souvisejících; součástí testu jsou i úlohy zjišťující všeobecné studijní předpoklady.

Termín podání přihlášek: do 30. 4. 2021

Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou vyvěšovány na úřední desku.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci