Sociální práce

 • Kód studijního programu:
  B0923P240005
 • Typ studia:
  Bakalářský
 • Forma:
  Kombinovaná, Prezenční
 • Platnost od:
  2019
 • Standardní doba studia:
  3 roky
 • Maximální doba studia:
  7 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Bakalář (Bc.)
 • Garant:
  Nádvorníková Lenka, Mgr. Ph.D.
 • Limit kreditů:
  180

Média

Cíl studia

Cílem tříletého studia je připravit kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané sociální pracovníky. Absolventi získají všeobecné znalosti a dovedností z oboru sociální práce a souvisejících disciplín a praktické znalosti a dovednosti vztahující se k sociální práci

Profil absolventa

Absolvent získá odborné metodologické znalosti a je schopen aplikovat teoretický základ oboru v konkrétních specifických situacích při práci s různými typy nebo skupinami sociálních a rizikových klientů. Absolvent rozvíjí nejen odborné, ale také osobnostní předpoklady pro výkon sociální práce ve státních institucích i nestátní sféře. Absolventi si osvojí schopnost mezioborového a multifaktoriálního přístupu k řešeným sociálním situacím klientů a k rozvíjení schopnosti týmové kooperace v rámci pomáhajících profesí.

Obsahové zaměření

Studijní program rozvíjí znalosti, schopnosti a dovednosti v celé šíři studovaného oboru a je profesně zaměřen na výkon regulované profese sociálního pracovníka dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., v platném znění.

Uplatnění absolventa

Absolventi mohou pracovat v oblasti poradenství, individuální sociální práce, skupinové sociální práce, práce s rodinou, práce s různými cílovými skupinami (osoby se zdravotním postižením, osoby sociálně znevýhodněné, osoby v nepříznivé sociální situaci, osoby z rizikových skupin apod.) a to jak v oblasti státní správy či samosprávy, tak v neziskovém sektoru.

Možné pracovní pozice

Kvalifikovaný sociální pracovník dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., v platném znění.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci