Sport se zaměřením na zdravý životní styl

Cílem profesně zaměřeného studia je připravit kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané odborníky pro sportovní a tělovýchovnou praxi a celkově tak přispět k podpoře zdravého životního stylu a zajištění primární prevence civilizačních onemocnění ve společnosti.

Sport je ve studijním programu pojímán ve významu Evropské charty sportu a v principu obecně známém jako „sport pro všechny“. Nejde tedy o vytrénování profesionálních sportovců, ale naopak o vychování jedinců s kladným vztahem ke sportu a pohybu obecně.

Studium je tak zaměřeno zejména na zvládnutí rozmanitých praktických sportovně-pohybových dovedností a na získání nezbytných teoretických znalostí.

Absolventky a absolventi získají vzdělání a prakticky orientovanou vysokoškolskou kvalifikaci pro odborné působení na různých pracovních pozicích sportovního a tělovýchovného zaměření ve volnočasových neziskových organizacích a spolcích, u subjektů v podnikatelské sféře a v institucích státní správy i samosprávy.

Studium je situováno do příjemných a moderně vybavených prostor univerzity včetně mnoha sportovišť. Navíc ve městě s bohatým sportovním i kulturním životem, obklopeným krásnou přírodou v okolí.

Máte rádi sport a pohyb obecně?

Zajímají vás věci okolo zdravého životního stylu?

Baví vás interakce s lidmi různého věku a pohlaví?

Chcete se zasadit o podporu aktivního životního stylu ve společnosti?

Během studia získáte nejenom odborné znalosti a způsobilosti, ale rovněž se seznámíte s pestrou škálou tradičních i netradičních sportovních a pohybových aktivit. Doslova na vlastní kůži také zažijete zajímavé sportovní kurzy. Díky tomu i díky dalším skutečnostem si sport a obecně pohyb ještě více zamilujete. Spolu s tím Vás naučíme, jak tuto pohybovou vášeň přenést i na ostatní lidi ve svém okolí. Budete se tak podílet na celospolečensky důležitém boji proti narůstající prevalenci pohybové inaktivity a s tím souvisejícím chronickým neinfekčním onemocněním. V rámci Vašeho vysokoškolského studia se navíc budeme snažit, aby pro Vás bylo vzdělávání nejenom vysoce přínosné do budoucí profesní praxe, ale aby bylo i zábavné a celkově se uskutečnilo v přátelské atmosféře.

Mgr. Lukáš Rubín, Ph.D., garant studijního programu

 • Kód studijního programu:
  B1014P280012
 • Typ studia:
  Bakalářský
 • Forma:
  Prezenční
 • Platnost od:
  2020
 • Standardní doba studia:
  3 roky
 • Maximální doba studia:
  7 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Bakalář (Bc.)
 • Garant:
  Rubín Lukáš, Mgr. Ph.D.
 • Limit kreditů:
  180

Průvodce studiem

Mgr. Lenka Doležalová, Ph.D.

KTV – prezenční studium

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Konzultační hodiny: kdykoliv po předchozí domluvě

"Velice ráda se Vám pokusím poradit, pomoct a najít řešení na všechny dotazy týkající se prezenčního studia, a to nejen v prvním ročníku. "

 

Co se naučíte?

Studium je zaměřeno zejména na zvládnutí praktických sportovně-pohybových dovedností a na získání nezbytných teoretických znalostí z řady oborově-vědních, pedagogicko-psychologických a všeobecných předmětů. Studentky a studenti se kromě celé řady tradičních sportovních a pohybových činností (horolezení, florbal, plavání, atletika, lyžování, basketbal atp.) seznámí také s méně tradičními aktivitami (aerial jóga, skialpy, brännball, vodní lyžování, lanové dráhy, kinball atd.). Studujícím ale také předáme základní teoretické znalosti z oblastí biomedicíny (porozumění lidskému tělu), zdravého životního stylu (pochopení zdravotních přínosů pohybové aktivity, výživy, spánku, duševní pohody a dalších aspektů) či například z pedagogiky a psychologie (práce s lidmi různého věku a pohlaví).

K lepší uplatnitelnosti absolventek a absolventů v budoucí profesi navíc již během studia pomáhají dlouhodobé odborné praxe u domluvených partnerů, které si studující mohou zvolit dle svých osobních preferencí.

Chcete-li se dozvědět více, prohlédněte si cíle a obsah studijního programu včetně konkrétních studijních předmětů v našem informačním systému STAG.

Jak a kde se uplatníte?

Absolventky a absolventi jsou způsobilí vykonávat organizační, pedagogickou a řídící činnost se zaměřením na oblast sportu a volnočasových pohybových aktivit v rámci různých profesních pozicí v následujících sférách:

Volnočasové neziskové organizace a spolky (např. tělovýchovné jednoty, sportovní kluby, střediska volného času, domovy dětí a mládeže, domovy seniorů, zájmová sdružení, veřejně prospěšné společnosti, občanská sdružení, nadace a nadační fondy)

Podnikatelské subjekty (např. pohybová studia, wellness a fitness centra, regenerační střediska, veřejné lázně, cestovní kanceláře, ubytovací zařízení, výrobny sportovního zboží a sportovní marketingové agentury)

Instituce samosprávy i státní správy (např. obecní či městské úřady, krajské úřady a ministerstva)

Absolventi mohou zastávat například následující pracovní pozice, které jsou v souladu s Národní soustavou povolání: samostatný vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže, instruktor pohybových aktivit osob s civilizačními onemocněními, odborný referent pro sport ve státní správě, hlavní vedoucí zotavovacích akcí dětí a mládeže, asistent trenéra, servisní pracovník ve sportu - specialista apod.

Přehled povinných a povinně-volitelných předmětů najdete ve studijním plánu

Přijímací řízení pro akademický rok 2023/2024

Přijímací zkouška: ano

Termín podání přihlášek: do 30. 4. 2023

Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou vyvěšovány na úřední desku.

Obsah a forma přijímací zkoušky:

 • písemný test obecných studijních předpokladů
 • praktická zkouška pohybových předpokladů 
 • hodnotící tabulky praktické zkoušky pohybových předpokladů
 • strukturovaný životopis

Je vyžadováno lékařské potvrzení od tělovýchovného lékaře.

Navazující studijní program na FP

Absolventi Bc. studia mohou pokračovat v navazujících magisterských studijních programech se zaměřením na tělesnou výchovu a sport.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Korespondenční adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci