Učitelství pro 1. stupeň základních škol

Studium učitelství pro 1. stupeň základních škol je skvělou volbou a příležitostí pro Vás, kteří jste komunikativní, rádi pracujete v kolektivu a vzdělání je pro vás důležité. Během pěti let studia získáte přehled v mnoha oborech. Získané znalosti a dovednosti, didaktické metody a formy budete umět prakticky použít při práci s žáky mladšího školního věku.

Jako učitelky a učitelé na 1. stupni základní školy se budete podílet na výchově a vzdělávání dalších generací, Vaše práce bude rozmanitá, tvořivá a společensky významná.

Studovat budete v příjemném a moderně vybaveném prostředí univerzity ve městě s bohatým kulturním životem a navíc obklopeni krásnou přírodou. Kromě studia budete mít řadu příležitostí podílet se na dalších aktivitách (koncerty, výstavy, kurzy apod.) ve spolupráci nejen se spolužáky, ale i pedagogy.

Jste samostatní a nebojíte se týmové práce?

Fascinuje vás dětský pohled na svět?

Chcete mít povolání, které je posláním?

Studiem získáte odborné a profesní znalosti a dovednosti potřebné pro práci učitele na 1. stupni. Budete mít možnost zapojit se i do dalších aktivit – hudebních, výtvarných, přírodovědných či jazykových, potkáte celou řadu zajímavých osobností, budete mít možnost vycestovat a získat další cenné zkušenosti pro svoji budoucí praxi. Nad rámec studia jistě oceníte krátkodobé kurzy, které vám pomohou obohatit následnou praktickou výuku, i spolupráci se zkušenými učiteli, kteří se zapojují do výuky didaktických předmětů a předávají studentům cenné rady a náměty ze své praxe. V neposlední řadě proniknete do tajů moderních technologií a jejich využití ve své výuce.

Doc. RNDr. Jana Příhonská, Ph.D., garantka studijního programu

 • Kód studijního programu:
  M0113A300008
 • Typ studia:
  Magisterský
 • Forma:
  Kombinovaná, Prezenční
 • Platnost od:
  2019
 • Standardní doba studia:
  5 let
 • Maximální doba studia:
  11 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Magistr (Mgr.)
 • Garant:
  Příhonská Jana, doc. RNDr. Ph.D.
 • Limit kreditů:
  300

Průvodci studiem

Mgr. Zuzana Pechová, Ph.D.

KPV – kombinované studium

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Konzultační hodiny:
kdykoli po předchozí dohodě

„Vyznat se ve všech studijních a organizačních záležitostech nemusí být v tom všem, co mají kombinovaní studenti na starosti, vůbec snadné. Proto je tu tutor katedry primárního vzdělávání jen pro ně.“

PhDr. Věra Vykoukalová, Ph.D.

KPV – prezenční studium

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Konzultační hodiny:
kdykoli po předchozí dohodě

„Studentkám a studentům oboru učitelství pro 1. stupeň mohu pomoci orientovat se ve studijních záležitostech studia, poradit se způsobem studia a usnadnit tak cestu ke zdárnému dosažení profesního cíle.“

Co se naučíte?

Získáte potřebné znalosti v oblasti pedagogiky a psychologie, a tak budete umět pracovat s žáky, rozumět jim, pomáhat jim a připravovat pro ně podnětné vzdělávací prostředí. Díky širokému záběru oborů, kterým se budete věnovat, se stanete odborníky na celou šíři problematik, témat a učiva, které budete umět svým žákům také předat. Naučíte se funkční postupy a všechny finty, jak prvostupňové žáky motivovat k učení, jak správně, efektivně a zábavně vyučovat a jak hodnotit nejen edukační procesy, ale i sami sebe, a tak nikdy neusnout na vavřínech. Zjistíte, jak funguje školní legislativa, jak pracovat s možnými problémy ve škole, a to vše dohromady zažijete také na vlastní kůži při velkém množství pedagogické praxe, takže pak – až se pustíte do práce – už vás nic nepřekvapí.

Chcete-li vědět více, prohlédněte si obsah a cíle studijního programu v našem informačním systému STAG.

Odjakživa jsem měla spoustu různorodých zájmů a náš obor mi dal možnost se s nimi setkávat den co den a nadále je rozvíjet. V ročníku nás není mnoho, ale to je vlastně výhoda, jelikož díky tomu fungujeme jako klasická třída a vyučující k nám zaujímají individuální přístup. Co je na tom všem však nejlepší? Při studiu na TUL jsem našla sama sebe a uvědomila si, že můj životní cíl je pracovat s dětmi a nadále je vzdělávat ve všech možných i nemožných směrech. Možná se za toto rozhodnutí budete občas proklínat, ale věřte, že to za to stojí!

Jana Stará, studentka

Jak a kde se uplatníte?

Absolvováním tohoto programu se z Vás stanou kvalifikované učitelky a učitelé pro 1. stupeň základních škol včetně alternativních. Individuálně zvolené povinně volitelné předměty Vám umožní profilovat se oborově (např. v oblasti jazyků, literatury, umění, přírodních věd aj.), a tím rozšíříte vlastní uplatnění práci s dětmi i v dalších různých vzdělávacích institucích.

Přehled povinných a povinně-volitelných předmětů najdete ve studijním plánu

Přijímací řízení 2021/2022

Přijímací zkouška: ano

Podmínky pro přijímací řízení:

 • Vědomostní písemný test – všeobecné znalosti
 • Hodnocení prospěchu ze střední školy

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky: přijímací zkouška (test všeobecných znalostí) bude prominuta uchazečům s průměrným prospěchem na SŠ do 1,5 – hodnotí se výroční vysvědčení a z posledního ročníku pololetní vysvědčení, není-li střední škola v době podání přihlášky ukončena.

Student doloží k přihlášce (a) doklad o odborném foniatrickém či logopedickém vyšetření, kde bude potvrzeno, že je schopen vykonávat povolání učitele; (b) potvrzení praktického lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu oboru Učitelství pro základní školy, kde je výslovně uvedeno, že uchazeč nemá žádná omezení, která by mu bránila účastnit se tělovýchovných, výtvarných a jiných aktivit.

Termín podání přihlášek: do 30. 4. 2021

Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou vyvěšovány na úřední desku.

Navazující studijní program na FP

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická nabízí kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků s akreditací MŠMT. Absolventi studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol mají možnost další profilace v rámci studijních programů Oddělení dalšího vzdělávání při FP TUL, zejména ve studijních programech:

 • Rozšiřující studium hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ
 • Rozšiřující studium výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ 
 • Rozšiřující studium českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ

Fotografie

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci