Učitelství pro mateřské školy

Studijní program Učitelství pro mateřské školy je výbornou volbou a příležitostí pro vás, kdo máte vztah k malým dětem, jste hraví, komunikativní a rádi pracujete v kolektivu. Tříleté studium přibližuje budoucím učitelkám a učitelům MŠ, jak rozvíjet děti do 6. roku života s ohledem jejich na věkové a individuální potřeby i další specifika. 

Získané znalosti a dovednosti z různých oborů pedagogicko-psychologických, jazykových, uměleckých i přírodovědných doplníte osvojením didaktických metod a forem práce, které budete moci ověřit při praktických výstupech v MŠ.

Jako učitelky a učitelé v mateřských školách budete mít výrazný podíl na rozvoji naší nejmladší generace.

Budete studovat v příjemném a moderně vybaveném prostředí univerzity ve městě s bohatým kulturním životem, navíc obklopeni krásnou přírodou. Kromě studia budete mít řadu příležitostí podílet se na dalších aktivitách (koncerty, výstavy, kurzy apod.) ve spolupráci nejen se spolužáky, ale i pedagogy. 

Jste empatičtí a oslovuje Vás práce s malými dětmi?

Jste hraví, tvořiví a trpěliví?

Chcete mít povolání, které je posláním?

Profesi pedagoga v předškolním vzdělávání můžeme přiřadit k těm nejkrásnějším, ale i nejnáročnějším, neboť je známa skutečnost, že to, co se do dítěte vloží do jeho šesti let věku, v něm zůstává jako základ pro jeho další život i cestu ke vzdělání. 

PhDr. Jana Johnová, Ph.D., garantka studijního programu

 • Kód studijního programu:
  B0112A300007
 • Typ studia:
  Bakalářský
 • Forma:
  Prezenční
 • Platnost od:
  2019
 • Standardní doba studia:
  3 roky
 • Maximální doba studia:
  7 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Bakalář (Bc.)
 • Garant:
  Johnová Jana, PhDr. Ph.D.
 • Limit kreditů:
  180

Průvodce studiem

PhDr. Jana Johnová, Ph.D.

KPV – Učitelství pro mateřské školy

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Konzultační hodiny:
 
ST - 11:30 - 12:30 nebo po předchozí dohodě

"Nabízím pomoc s orientací ve studijních programech predprimárního i primárního vzdělávání, ale i s řešením různých studijních problémů, které souvisí s výukou na KPV."

Co se naučíte?

Cílem programu je naučit studentky a studenty plánovat, realizovat i monitorovat vzdělávací a výchovný proces v MŠ s ohledem na individualitu dětí i sociální kontext. 

V průběhu studia si osvojíte znalosti z pedagogiky, psychologie a jazyků, prohloubíte své dovednosti v oblasti umělecké a přírodovědné. Tyto znalosti a dovednosti se naučíte aplikovat do výchovně vzdělávacího procesu v rámci didakticky zaměřených předmětů a následně i absolvováním rozsáhlého systému praxí, které jsou zařazeny v každém semestru studia a významně se podílejí na rozvoji praktických zkušeností studenta.

Individuálně zvolené povinně volitelné předměty Vám umožní rozšířit své obzory v oborově-didaktických předmětech a profilovat se dle svého zájmu.

Chcete-li vědět více, prohlédněte si obsah a cíle studijního programu v našem informačním systému STAG.

Jak a kde se uplatníte?

Absolvováním tohoto programu se z Vás stanou kvalifikované učitelky a učitelé pro mateřské školy. 

Přehled povinných a povinně-volitelných předmětů najdete ve studijním plánu

Přijímací řízení

Přijímací zkouška: ano

Podmínky pro přijímací řízení:

 • Vědomostní písemný test – všeobecné znalosti
 • Hodnocení prospěchu ze střední školy - hodnotí se výroční vysvědčení z posledních čtyř ročníků střední školy, popř. pololetní z maturitního ročníku, není-li střední škola v době podání přihlášky ještě ukončena.

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky:přijímací zkouška (test všeobecných znalostí) bude prominuta uchazečům s průměrným prospěchem na SŠ do 1,5 – hodnotí se výroční vysvědčení a z posledního ročníku pololetní vysvědčení, není-li střední škola v době podání přihlášky ukončena.

Termín podání přihlášek: do 30. 4. 2021

Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou vyvěšovány na úřední desku.

Navazující studijní program na FP

Na studijní program Učitelství pro mateřské školy navazuje zejména navazující magisterský studijní program Vychovatelství, který vede studenty k chápání a řešení pedagogických situací a problémů s ohledem na širší a mezioborové souvislosti pedagogiky.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci