Učitelství pro střední školy a 2. stupeň základních škol

 • Kód studijního programu:
  N0114A300106
 • Typ studia:
  Navazující
 • Forma:
  Kombinovaná, Prezenční
 • Platnost od:
  2020
 • Standardní doba studia:
  2 roky
 • Maximální doba studia:
  5 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Magistr (Mgr.)
 • Garant:
  Kasper Tomáš, doc. PhDr. Ph.D.
 • Limit kreditů:
  120
1261 | B0114A300068 | 2019 | Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
1260 | B0114A300068 | 2019 | Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
1397 | B0532A330022 | 2020 | Aplikovaná geografie
1 | B1103 | 1997 | Aplikovaná matematika
988 | P1103 | 2008 | Aplikovaná matematika
987 | P1103 | 2008 | Aplikovaná matematika
1053 | N1103 | 2011 | Aplikovaná matematika
1305 | N0541A170010 | 2019 | Aplikovaná matematika
60 | P3901 | 1995 | Aplikované vědy v inženýrství
2 | P3901 | 1995 | Aplikované vědy v inženýrství
1491 | N0519A270002 | 2020 | Bioengineering
1391 | B0519A270001 | 2020 | Bioinženýrství
1389 | N0519A270001 | 2020 | Bioinženýrství
1361 | B0232A090012 | 2019 | Česká filologie pro praxi
1264 | B0114A300072 | 2019 | Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
1263 | B0114A300072 | 2019 | Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
956 | DVPP | 2018 | Další vzdělávání pedagogických pracovníků
1270 | B0114A300071 | 2019 | Dějepis se zaměřením na vzdělávání
1269 | B0114A300071 | 2019 | Dějepis se zaměřením na vzdělávání
3 | B6208 | 1993 | Ekonomika a management
919 | B7310 | 2007 | Filologie
928 | B6101 | 2007 | Filozofie
1069 | B1701 | 2012 | Fyzika
917 | B1701 | 2007 | Fyzika
1137 | N1701 | 2016 | Fyzika
945 | N1701 | 2008 | Fyzika
1266 | B0114A300074 | 2019 | Fyzika se zaměřením na vzdělávání
1265 | B0114A300074 | 2019 | Fyzika se zaměřením na vzdělávání
923 | B1301 | 2007 | Geografie
1299 | B0222A120021 | 2019 | Historická a muzeologická studia
912 | B7106 | 2006 | Historická studia
1010 | N7105 | 2009 | Historické vědy
1370 | N0222A120026 | 2020 | Historie
1078 | B1407 | 2012 | Chemie
1048 | B1407 | 2009 | Chemie
1142 | N1407 | 2016 | Chemie
1063 | N1407 | 2012 | Chemie
1274 | B0114A300112 | 2019 | Chemie se zaměřením na vzdělávání
1273 | B0114A300112 | 2019 | Chemie se zaměřením na vzdělávání
1101 | B1801 | 2009 | Informatika
1051 | B1801 | 2009 | Informatika
1276 | B0114A300065 | 2019 | Informatika se zaměřením na vzdělávání
1275 | B0114A300065 | 2019 | Informatika se zaměřením na vzdělávání
1071 | B1101 | 2012 | Matematika
953 | B1101 | 2008 | Matematika
1362 | B0541A170015 | 2019 | Matematika
1136 | N1101 | 2016 | Matematika
1065 | N1101 | 2012 | Matematika
1278 | B0114A300064 | 2019 | Matematika se zaměřením na vzdělávání
1277 | B0114A300064 | 2019 | Matematika se zaměřením na vzdělávání
1280 | B0114A300067 | 2019 | Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
1279 | B0114A300067 | 2019 | Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
1485 | B0111A190021 | 2020 | Pedagogická studia
1483 | B0111A190021 | 2020 | Pedagogická studia
998 | B7501 | 2009 | Pedagogika
53 | B7501 | 1997 | Pedagogika
54 | B7531 | 1997 | Předškolní a mimoškolní pedagogika
1286 | B0114A300075 | 2019 | Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
1285 | B0114A300075 | 2019 | Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
55 | B7502 | 1996 | Sociální péče
59 | B7502 | 1996 | Sociální péče
1364 | B0923P240005 | 2019 | Sociální práce
899 | B7508 | 2004 | Sociální práce
1102 | B7508 | 2013 | Sociální práce
1363 | B0923P240005 | 2019 | Sociální práce
1086 | N7508 | 2013 | Sociální práce
1085 | N7508 | 2013 | Sociální práce
1070 | B7507 | 2012 | Specializace v pedagogice
913 | B7507 | 2007 | Specializace v pedagogice
900 | B7506 | 2004 | Speciální pedagogika
1300 | B0111A190016 | 2019 | Speciální pedagogika
1084 | B7506 | 2013 | Speciální pedagogika
1301 | B0111A190016 | 2019 | Speciální pedagogika
1061 | N7506 | 2012 | Speciální pedagogika
1060 | N7506 | 2012 | Speciální pedagogika
1288 | B0002 | 2019 | Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
1287 | B00000000002 | 2019 | Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
1492 | B00000000001 | 2020 | Sport se zaměřením na zdravý životní styl
1282 | B0114A300066 | 2019 | Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání
1281 | B0114A300066 | 2019 | Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání
1068 | B7401 | 2012 | Tělesná výchova a sport
914 | B7401 | 2007 | Tělesná výchova a sport
1144 | N7401 | 2016 | Tělesná výchova a sport
1062 | N7401 | 2012 | Tělesná výchova a sport
1284 | B0114A300073 | 2019 | Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání
1283 | B0114A300073 | 2019 | Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání
1289 | B0112A300007 | 2019 | Učitelství pro mateřské školy
56 | M7504 | 1996 | Učitelství pro střední školy
1138 | N7504 | 2016 | Učitelství pro střední školy
1043 | N7504 | 2010 | Učitelství pro střední školy
1388 | N0114A300106 | 2020 | Učitelství pro střední školy a 2. stupeň základních škol
1386 | N0114A300106 | 2020 | Učitelství pro střední školy a 2. stupeň základních škol
57 | M7503 | 2007 | Učitelství pro základní školy
58 | M7503 | 1992 | Učitelství pro základní školy
1139 | N7503 | 2016 | Učitelství pro základní školy
1042 | N7503 | 2010 | Učitelství pro základní školy
1303 | M0113A300008 | 2019 | Učitelství pro 1. stupeň základních škol
1302 | M0113A300008 | 2019 | Učitelství pro 1. stupeň základních škol
1373 | N0114A300076 | 2020 | Učitelství pro 2. stupeň základních škol
1371 | N0114A300076 | 2020 | Učitelství pro 2. stupeň základních škol
999 | B7505 | 2009 | Vychovatelství
904 | B7505 | 2005 | Vychovatelství
1304 | N0922A190002 | 2019 | Vychovatelství
1145 | N7505 | 2016 | Vychovatelství
1272 | B0114A300069 | 2019 | Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
1271 | B0114A300069 | 2019 | Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
1268 | B0114A300070 | 2019 | Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
1267 | B0114A300070 | 2019 | Zeměpis se zaměřením na vzdělávání

Cíl studia

Cílem studia všech uvedených oborových specializací je prohloubit odbornou složku učitelského vzdělávání, obsahově a časově ji integrovat s tématy pedagogicko-psychologického modulu a aplikovat do praktické roviny každodenní práce školy. Smyslem je připravit teoreticky a didakticky kvalitně vybaveného učitele, který se bude dobře orientovat ve složitosti a proměnách současné školy. Ve všech oborech je kladen důraz na vyšší nároky na studenta v oblasti obecné kultivace, na reflexi praktických zkušeností a na integrativním pojetí pedagogické přípravy učitele pro SŠ a pro 2. stupeň ZŠ.

Profil absolventa

Profil absolventa je charakterizován relativně širokým vhledem do tématu učitelského povolání s oporou o integrativní pojetí všech složek učitelské přípravy. Absolvent se orientuje v tématech vzdělávání a výuky, reflektuje věkové a individuální zvláštnosti žáka staršího školního věku, je schopen tvořivě pracovat s učivem, reflektovat a hodnotit proces výuky v kontextu k oborovým zvláštnostem a v aplikaci na realitu školní výuky.

Uplatnění absolventa

Absolvent získá učitelské vzdělání ve vybrané specializaci (tj. kombinaci dvou oborů) a vzdělání v oblasti pedagogicko-psychologické přípravy v rozsahu nezbytném pro výkon učitelského povolání. Absolvent dokáže pracovat se studenty adolescenty a s žákem staršího školního věku, chápe a reflektuje jeho věkové, genderové i individuální zvláštnosti a je vybaven dovednostmi pro výběr a transformaci učiva a umí projektovat, realizovat a hodnotit proces výuky.

Možné pracovní pozice

Absolvent je kvalifikován pro výuku na SŠ, 2. stupni ZŠ a na nižším stupni gymnázia. Po nástupu do praxe má vytvořeny kvalitní základy pro profesní přípravu v rámci dalšího vzdělávání učitelů a kariérního systému, příp. pro vstup do doktorského studia

Vypsané specializace pro akademický rok 2020/2021

Prezenční forma studia
  
anglický jazyk český jazyk a literatura
anglický jazyk dějepis
anglický jazyk informatika
anglický jazyk německý jazyk
anglický jazyk španělský jazyk
anglický jazyk základy společenských věd
český jazyk a literatura dějepis
český jazyk a literatura španělský jazyk
český jazyk a literatura základy společenských věd
dějepis německý jazyk
dějepis základy společenských věd
základy společenských věd německý jazyk
základy společenských věd španělský jazyk

 

Kombinovaná forma studia
  
anglický jazyk český jazyk a literatura
anglický jazyk dějepis
anglický jazyk informatika
anglický jazyk německý jazyk
anglický jazyk španělský jazyk
anglický jazyk základy společenských věd
český jazyk a literatura dějepis
český jazyk a literatura španělský jazyk
český jazyk a literatura základy společenských věd
dějepis informatika
dějepis základy společenských věd
základy společenských věd španělský jazyk

 

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci