Skip to main content

Učitelství pro střední školy a 2. stupeň základních škol

Profese učitele je pro moderní společnost samostatných a tvořivých občanů zásadní. I Vy můžete participovat na „budoucnosti“ naší moderní školy, na tom, jak bude vypadat naše společnost. Studujte učitelství a podpořte vzdělávací inovace a otevřený přístup k žákům.

Neváhejte studovat Učitelství pro 2. st. ZŠ a SŠ. Vybírat můžete z prezenční i kombinované formy studia a z velké nabídky tzv. aprobačních předmětů. 

Záleží Vám na tom, jak se vzdělávají žáci v dnešní škole?

Chcete vést výuku moderně, inovativně, zaměřovat ji individuálně?

Chcete vést žáky v duchu demokratických hodnot vzdělávání a s podporou širší veřejnosti? 

Pokud si chcete vytvořit vlastní vyučující styl a pomoci dětem a mladým lidem podpořit je na jejich náročné, ale napínavé vzdělávací cestě; být jim i na blízku v mnohdy složitých životních situacích, pak učitelství pro střední a základní školy je pro Vás tou nejlepší volbou. Aprobaci předmětů u nás můžete vybírat z bohaté nabídky. Těšíme se, že Vám budeme moci otevřít svět pedagogických inovací a naučit Vás „učitelské řemeslo“.

doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D.

 • Kód studijního programu:
  N0114A300106
 • Typ studia:
  Navazující
 • Forma:
  Kombinovaná, Prezenční
 • Platnost od:
  2020
 • Standardní doba studia:
  2 roky
 • Maximální doba studia:
  5 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Magistr (Mgr.)
 • Garant:
  Kasper Tomáš, prof. PhDr. Ph.D.
 • Limit kreditů:
  120

Průvodci studiem

PhDr. Simona Kiryková, Ph.D.

KPP - TUTORKA PRO PGS

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Konzultační hodiny:
  dle domluvy mailem

Jsem blíženec - tedy kafe i čaj, sladké i slané, Ještěd i Jizerky, pes i kočka + děti, četba, hudba a krásno kolem nás a proto nejlepší místo pro život je můj Liberec. Pomohu ráda s jakoukoliv studijní otázkou i situací v průběhu studia.

 

Co se naučíte?

Studijní program Učitelství pro 2. st. ZŠ a SŠ (navazující magisterský, prezenční a kombinovaná forma, aprobace níže) Vám nabízí plnou kvalifikaci učitele pro SŠ a 2. stupeň základní školy. Naučí Vás rozumět psychologii dětí a dospívajících, moderním pedagogickým a didaktickým postupům výuky a utváření otevřeného bezpečného prostředí ve školní třídě.

Chcete-li vědět více, prohlédněte si obsah a cíle studijního programu v našem informačním systému STAG.

Jak a kde se uplatníte?

Studijní program Učitelství pro 2. st. ZŠ a SŠ (navazující magisterský, prezenční a kombinovaná forma, aprobace níže) má jasné uplatnění. Můžete plně kvalifikovaně vykonávat profesi učitele na základní či střední škole či na víceletém gymnáziu. Studium Vás rovněž připraví po psychologické stránce na různorodou práci „s lidmi“ a na práci v oblasti vzdělávání.

Přehled povinných a povinně-volitelných předmětů najdete ve studijním plánu

Přijímací řízení pro akademický rok 2024/2025

Přijímací zkouška: ano

Termín podání přihlášek : 30. 4. 2024

Obsah a forma přijímací zkoušky: písemné testy v obou oborech zvolené specializace v rozsahu odpovídajícím profilu absolventa příslušných bakalářských oborů na FP TUL.

Všichni uchazeči doloží potvrzení praktického lékaře o zdravotní způsobilosti; pro specializace s tělesnou výchovou je třeba předložit potvrzení od tělovýchovného lékaře.

Uchazeči kombinované formy studia zašlou elektronicky čestné prohlášení, že berou na vědomí povinnost absolvovat pedagogické praxe ve stejném rozsahu jako studenti prezenčního studia.

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky: uchazeči, kteří v akademickém roce 2022/2023 absolvovali nebo v akademickém roce 2024/2025 budou absolvovat sdružené studium příslušných studijních programů se zaměřením na vzdělávání odpovídající zvolené kombinaci oborů, případně bakalářská studia ve studijních oborech se zaměřením na vzdělávání odpovídajících zvolené kombinaci.

Ostatní: Kombinovaná forma studia je vhodná pro uchazeče, kteří učí na základní škole nebo na střední škole. Součástí studia jsou vícedenní praxe ve školách, které je nutné absolvovat.

Výuka v kombinované formě studia probíhá v pátek celý den a v sobotu celý den

Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou vyvěšovány na úřední desku.

Vypsané specializace pro akademický rok 2024/2025

Prezenční forma studia
   
anglický jazyk český jazyk a literatura
anglický jazyk dějepis
anglický jazyk informatika
anglický jazyk německý jazyk
anglický jazyk španělský jazyk
anglický jazyk tělesná výchova
anglický jazyk základy společenských věd
český jazyk a literatura dějepis
český jazyk a literatura německý jazyk
český jazyk a literatura tělesná výchova
český jazyk a literatura základy společenských věd
dějepis německý jazyk
dějepis základy společenských věd
informatika matematika
matematika tělesná výchova
německý jazyk španělský jazyk 
základy společenských věd německý jazyk
základy společenských věd španělský jazyk
Kombinovaná forma studia
   
anglický jazyk český jazyk a literatura
anglický jazyk dějepis
anglický jazyk informatika
anglický jazyk německý jazyk
anglický jazyk španělský jazyk
anglický jazyk tělesná výchova
anglický jazyk základy společenských věd
český jazyk a literatura dějepis
český jazyk a literatura německý jazyk
český jazyk a literatura tělesná výchova
český jazyk a literatura základy společenských věd
dějepis německý jazyk 
dějepis základy společenských věd
informatika matematika
matematika tělesná výchova
německý jazyk španělský jazyk 
základy společenských věd německý jazyk  
základy společenských věd španělský jazyk