Učitelství pro střední školy a 2. stupeň základních škol

Profese učitele je pro moderní společnost samostatných a tvořivých občanů zásadní. I Vy můžete participovat na „budoucnosti“ naší moderní školy, na tom, jak bude vypadat naše společnost. Studujte učitelství a podpořte vzdělávací inovace a otevřený přístup k žákům.

Neváhejte studovat Učitelství pro 2. st. ZŠ a SŠ. Vybírat můžete z prezenční i kombinované formy studia a z velké nabídky tzv. aprobačních předmětů. 

Záleží Vám na tom, jak se vzdělávají žáci v dnešní škole?

Chcete vést výuku moderně, inovativně, zaměřovat ji individuálně?

Chcete vést žáky v duchu demokratických hodnot vzdělávání a s podporou širší veřejnosti? 

Pokud si chcete vytvořit vlastní vyučující styl a pomoci dětem a mladým lidem podpořit je na jejich náročné, ale napínavé vzdělávací cestě; být jim i na blízku v mnohdy složitých životních situacích, pak učitelství pro střední a základní školy je pro Vás tou nejlepší volbou. Aprobaci předmětů u nás můžete vybírat z bohaté nabídky. Těšíme se, že Vám budeme moci otevřít svět pedagogických inovací a naučit Vás „učitelské řemeslo“.

doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D.

 • Kód studijního programu:
  N0114A300106
 • Typ studia:
  Navazující
 • Forma:
  Kombinovaná, Prezenční
 • Platnost od:
  2020
 • Standardní doba studia:
  2 roky
 • Maximální doba studia:
  5 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Magistr (Mgr.)
 • Garant:
  Kasper Tomáš, doc. PhDr. Ph.D.
 • Limit kreditů:
  120

Průvodci studiem

PhDr. Simona Kiryková, Ph.D.

KPP - dobíhající PVČ

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Konzultační hodiny:
  dle domluvy mailem

Jsem blíženec - tedy kafe i čaj, sladké i slané, Ještěd i Jizerky, pes i kočka + děti, četba, hudba a krásno kolem nás a proto nejlepší místo pro život je můj Liberec. Pomohu ráda s jakoukoliv studijní otázkou i situací v průběhu studia.

 

Co se naučíte?

Studijní program Učitelství pro 2. st. ZŠ a SŠ (navazující magisterský, prezenční a kombinovaná forma, aprobace níže) Vám nabízí plnou kvalifikaci učitele pro SŠ a 2. stupeň základní školy. Naučí Vás rozumět psychologii dětí a dospívajících, moderním pedagogickým a didaktickým postupům výuky a utváření otevřeného bezpečného prostředí ve školní třídě.

Chcete-li vědět více, prohlédněte si obsah a cíle studijního programu v našem informačním systému STAG.

Jak a kde se uplatníte?

Studijní program Učitelství pro 2. st. ZŠ a SŠ (navazující magisterský, prezenční a kombinovaná forma, aprobace níže) má jasné uplatnění. Můžete plně kvalifikovaně vykonávat profesi učitele na základní či střední škole či na víceletém gymnáziu. Studium Vás rovněž připraví po psychologické stránce na různorodou práci „s lidmi“ a na práci v oblasti vzdělávání.

Přehled povinných a povinně-volitelných předmětů najdete ve studijním plánu

Přijímací řízení 2021/2022

Přijímací zkouška: ano

Podmínky pro přijímací řízení:

 • Vědomostní písemný test – všeobecné znalosti
 • Hodnocení prospěchu ze střední školy

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky: přijímací zkouška (test všeobecných znalostí) bude prominuta uchazečům s průměrným prospěchem na SŠ do 1,5 – hodnotí se výroční vysvědčení a z posledního ročníku pololetní vysvědčení, není-li střední škola v době podání přihlášky ukončena.

Student doloží k přihlášce (a) doklad o odborném foniatrickém či logopedickém vyšetření, kde bude potvrzeno, že je schopen vykonávat povolání učitele; (b) potvrzení praktického lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu oboru Učitelství pro základní školy, kde je výslovně uvedeno, že uchazeč nemá žádná omezení, která by mu bránila účastnit se tělovýchovných, výtvarných a jiných aktivit.

Termín podání přihlášek: do 30. 4. 2021

Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou vyvěšovány na úřední desku.

Přijímací řízení 2021/2022

Přijímací zkouška: ano

Písemný test: z obou oborů zvolené specializace a pedagogiky a psychologie 

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky: přijímací zkouška bude prominuta uchazečům, kteří absolvovali nebo v letošním akademickém roce absolvují bakalářské studium ve studijních oborech se zaměřením na vzdělávání odpovídajícím zvolené kombinaci, případně sdruženého studia dvou příslušných studijních programů se zaměřením na vzdělání.

Všichni uchazeči doloží potvrzení praktického lékaře o zdravotní způsobilosti

Termín podání přihlášek: do 30. 4. 2021

Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou vyvěšovány na úřední desku.

Vypsané specializace pro akademický rok 2021/2022

Prezenční forma studia
   
anglický jazyk český jazyk a literatura
anglický jazyk dějepis
anglický jazyk informatika
anglický jazyk německý jazyk
anglický jazyk španělský jazyk
anglický jazyk základy společenských věd
český jazyk a literatura dějepis
český jazyk a literatura španělský jazyk
český jazyk a literatura základy společenských věd
dějepis německý jazyk
dějepis základy společenských věd
německý jazyk španělský jazyk 
základy společenských věd německý jazyk
základy společenských věd španělský jazyk

 

Kombinovaná forma studia
   
anglický jazyk český jazyk a literatura
anglický jazyk dějepis
anglický jazyk informatika
anglický jazyk německý jazyk
anglický jazyk španělský jazyk
anglický jazyk základy společenských věd
český jazyk a literatura dějepis
český jazyk a literatura španělský jazyk
český jazyk a literatura základy společenských věd
dějepis informatika
dějepis německý jazyk 
dějepis základy společenských věd
německý jazyk španělský jazyk 
základy společenských věd německý jazyk  
základy společenských věd španělský jazyk 

 

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci