Vychovatelství

Studijní program Vychovatelství (navazující magisterský, prezenční forma) Vám nabízí různorodý pohled na svět výchovy a vzdělávání. Umožnuje Vám naplňovat v mnoha ohledech vlastní pedagogickou cestu, jak Vy chcete zaměřovat a vést vzdělávací aktivity s dětmi, mládeží i dospělými.

Studijní program Vás hlouběji obeznámí s utvářením osobnosti člověka, s přípravou vzdělávacích programů a s vedením vzdělávacích organizací. 

Chcete poznat alternativně pedagogické modely výchovy a vzdělávání a vést pedagogickou práci inovativně?

Zajímají Vás různé komunikační strategie a chcete se v nich rozvinout?

Chcete získat zkušenosti s moderními zahraničními výchovnými modely?

Poznejte inovace ve vzdělávání, buďte „in“ v osobnostně pojatém přístupu k lidem, získejte vhled do psychologických otázek současnosti a naučte se základům moderního pedagogického výzkumu.

 doc. PhDr. Dana Kasperová, Ph.D., garantka studijního programu


 • Kód studijního programu:
  N0922A190002
 • Typ studia:
  Navazující
 • Forma:
  Prezenční
 • Platnost od:
  2019
 • Standardní doba studia:
  2 roky
 • Maximální doba studia:
  5 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Magistr (Mgr.)
 • Garant:
  Kasperová Dana, doc. PhDr. Ph.D.
 • Limit kreditů:
  120

Průvodce studiem

PhDr. Jitka Novotová Ph.D.

KPP - Vychovatelství

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Konzultační hodiny:
 po předchozí emailové domluvě

"kafei čaj, sladké i slané, Ještěd i Jizerky, město v zimě, vesnice v létě, psi i kočky"

Studium je založené na gradaci základních pedagogických disciplín, na metodologické průpravě uvádějící do základů tvorby pedagogického výzkumu i na řízené pedagogické praxi (plánování, reflexe a evaluace). Absolvent se uplatní jako vychovatel ve volnočasových i školských zařízeních, příp. jako pedagog v neziskových organizacích zaměřených na výchovnou, sociálně pedagogickou a vzdělávací činnost.

Co se naučíte?

Navazující magisterský obor Vychovatelství (prezenční forma) vede u absolventů k rozvoji pedagogických kompetencí zaměřených na sociální i individuální rozvoj dětí a mládeže, tak aby byla respektována jejich osobností různorodost a sociální zkušenost. Studium se zaměřuje na prohloubení znalostí v oblasti pedagogické, speciálně pedagogické, sociálně pedagogické i psychologické. Zároveň si student sám volí z nabídky předmětů tělesné, hudební, výtvarné, literární, dramatické, environmentální výchovy a vytváří si tak vlastní profesní profil pedagoga. Ten je podpořen vhledem do právní a marketingové práce pedagogických institucí.  

Ke studiu jsou studenti přijímáni na základě úspěšného složení přijímací zkoušky, která je v roce 2020 ústní – pohovor nad odborným projektem uchazeče, seznamem literatury a portfoliem dokládajícím jeho dosavadní pedagogické zkušenosti.

Více informací na https://kpp.fp.tul.cz/studium/vychovatelstvi.

popřípadě kontaktujte garantku programu doc. PhDr. Danu Kasperovou, Ph.D. emailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Chcete-li vědět více, prohlédněte si obsah a cíle studijního programu v našem informačním systému STAG.

Univerzita mi za bakalářské studium rychle přirostla k srdci. Obor Vychovatelství byl pro mě jasnou volbou (přece jen mě práce s dětmi a mladistvými baví). Na začátku studia mě zaskočili nároky vyučujících, ale není, čeho se bát. Při studiu se dozvíte nové informace z oblasti psychologie, pedagogiky, sociologie či filozofie. Teorie, které jste předtím nechápali, se Vám už nebudou zdát tak nepochopitelné a vyučující Vám poskytnou studnici svých znalostí a zkušeností. 

Kristýna Shánělová, studentka

Jak a kde se uplatníte?

Studijní program Vychovatelství Vás připraví na práci v široké sféře neformálního vzdělávání, pro oblast výchovy a vzdělávání ve volnočasových organizacích, pro práci ve výchovně-vzdělávacích institucích, neziskových organizacích a vzdělávacích firmách.

Přehled povinných a povinně-volitelných předmětů najdete ve studijním plánu

Popřípadě kontaktujte garantku programu doc. PhDr. Danu Kasperovou, Ph.D. emailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Přijímací řízení 2021/2022

Přijímací zkouška: ano

Ústní pohovor: nad portfoliem uchazeče, projektem odborné práce a seznamem odborné literatury včetně ověření znalostí z pedagogiky a psychologie na úrovni bakalářského stupně studia pedagogicky zaměřených oborů.

Termín podání přihlášek: do 30. 4. 2021.

Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou vyvěšovány na úřední desku.

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická nabízí kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků s akreditací MŠMT. Absolventi studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol mají možnost další profilace v rámci studijních programů Oddělení dalšího vzdělávání při FP TUL, zejména ve studijních programech:

 • Rozšiřující studium hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ
 • Rozšiřující studium výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ 
 • Rozšiřující studium českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ

Fotografie

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci