ÚŘEDNÍ DESKA

Počty přijímaných studentů v akad. roce 2015/16

V souladu s normativem přiděleným MŠMT na akademický rok 2015/16, dle Směrnice rektora TUL č. 3/2014 a po vyhodnocení aktuálního počtu uchazečů o studium stanovuje FP TUL tyto předpokládané počty uchazečů přijímaných v jednotlivých studijních programech v akademickém roce 2015/16 ke studiu (počty přijímaných se přitom rozumí počty těch, kteří se ke studiu zapíší a studium na FP TUL zahájí):  Kvóty FP 2015/16

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci