Vznik katedry anglického jazyka

Katedra anglického jazyka vznikla z anglické sekce tehdejší Katedry společenských věd a jazyků. Od samého začátku měla výrazný mezinárodní charakter. Tehdy na ní učily tři české vyučující a jinak samí zahraniční lektoři z organizací jako Britská rada, United States Information Service (USIS), East European Partnership, nebo Peace Corps. Někteří zahraniční lektoři významně přispěli k utvoření profilu katedry. Prvky programu výuky akademického psaní americké lektorky Donny Sarvay používá katedra dodnes. Jiný americký lektor – Kevin Mactavish už v roce 2003 hojně používal Moodle a díky jeho inspiraci patřila katedra k průkopníkům této elektronické formy výuky na univerzitě. Zástupce Britské rady Malcolm Griffith byl v roce 2000 u příležitosti desátého výročí založení fakulty za svou dlouholetou a přínosnou práci pro katedru dokonce vyznamenán. I v současné době je personální obsazení katedry značně mezinárodní. Zahraniční učitelé jsou absolventy pregraduálních a postgraduálních studií především na evropských univerzitách. Někteří čeští členové katedry získali své hodnosti na anglických univerzitách (např. University of Reading, V. Británie, Trinity College Dublin, Irsko).

Hlavní náplní práce katedry bylo při jejím vzniku pregraduální čtyřleté dvouoborové studium pro budoucí učitele 2. stupně ZŠ. K tomu postupně přibyla výuka anglického jazyka ve studijním oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a pětisemestrové jednooborové Rozšiřující studium anglického jazyka pro již kvalifikované učitele 1. a 2. stupně ZŠ. Učitelství pro 2. stupeň ZŠ  se v roce 2012 změnilo na strukturované studium s tříletým bakalářským a dvouletým magisterským stupněm. V tomto ohledu má nyní katedra nově akreditované 3 programy: tříletý bakalářský program Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání a dva dvouleté navazující magisterské programy - Učitelství pro 2. stupeň základních škol (specializace Anglický jazyk) a Učitelství pro střední školy a 2. stupeň základních škol (specializace Anglický jazyk), vždy v prezenční i kombinované formě.

Za dobu své existence uspořádala katedra velké množství lingvistických, literárních a metodologicky orientovaných seminářů, jednodenních konferencí, ale i tzv. Culture Talks, které  se zaměřují na anglicky mluvící země. Ve spolupráci s Asociací učitelů angličtiny České republiky byla katedra hlavním organizátorem tří velkých několikadenních mezinárodních konferencí, kterých se vždy zúčastnily stovky učitelů všech stupňů škol z řady zemí. V roce 1994 se konala  konference Mystery of Creativity, v roce 2002 ELT Horizons – největší událostí konference byla úvodní přednáška světoznámého profesora lingvistiky Davida Crystala, který je autorem mnoha knih o lingvistice a jazyce – a v roce 2014 Teaching for Tomorrow. Výstupem této konference byla kniha, která vyšla o dva roky později ve Velké Británii v nakladatelství  Cambridge Scholars Publishing s názvem ELT Revisited: Some Theoretical and Practical Perspectives.

Stávající rozložení odborností členů katedry vytváří předpoklady pro kvalitní pedagogickou činnost ve všech studijních programech, postdoktorský výzkum a i další tvůrčí aktivity. Členové katedry se zúčastňují domácích i zahraničních konferencí a působí jako řešitelé a spoluřešitelé grantů a výzkumných projektů v rámci katedry, fakulty či mezinárodních.

Zájem o studium anglického jazyka je velký, větší než katedra dokáže uspokojit. I když se absolventi úspěšně uplatňují v celé řadě různých oborů a vykonávají různorodá zaměstnání, naším primárním cílem a motivací je poskytnout studentům kvalitní úroveň vzdělání, aby z nich byli dobří učitelé anglického jazyka, kteří zvládnou vysoké nároky kladené na učitelské povolání.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Korespondenční adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť