Skip to main content

Vznik Technické univerzity

Vysoká škola v Liberci byla zřízena rozhodnutím vlády ze dne 27. února 1953 jako Vysoká škola strojní (VŠS). Pro novou školu byla uvolněna budova tehdejšího gymnázia F. X. Šaldy v Hálkově ulici. Dne 1. října roku 1953 nastoupilo do prvních ročníků čerstvě otevřené vysoké školy 259 studentů. Škola se zaměřovala se na obory typické pro severní Čechy: strojírenský, textilní, oděvní, sklářský a keramický průmysl. 

Vládním nařízením č. 120/60 Sb. ze dne 5. 9. 1960 byla škola rozdělena na fakultu strojní a textilní a stala se z ní Vysoká škola strojní a textilní v Liberci (VŠST).  V letech 1990–1994 vznikly další čtyři fakulty: pedagogická (1990), hospodářská (1992), architektury (1994) a mechatroniky a mezioborových inženýrských studií (1995).   Původní název tak již neodpovídal zaměření a charakteru vysoké školy, a proto na základě zákona č. 192/1994 Sb. z 27. 9. 1994 mohla Vysoká škola strojní a textilní v Liberci  od 1. ledna 1995 používat název Technická univerzita v Liberci.