• Home
  • 30 let
  • 30 let FP
  • Nový název fakulty “Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická”

Nový název fakulty “Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická”

V souvislosti s rozšiřováním počtu akreditovaných programů a oborů, růstem počtu studentů a zaměstnanců a etablováním odborných kateder vznikaly někdy od roku 2005 podobně jako na jiných regionálních pedagogických fakultách i na FP úvahy o vhodnosti stávajícího uspořádání. Na některých jiných pedagogických fakultách tato diskuze vedla k přesunu části jejich kateder do nově vzniklých fakult (přírodovědecká, filozofická).

Vedení univerzity i fakulty se sice shodlo, že k podobnému postupu není na TUL důvod, ale že název Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická vhodněji charakterizuje a vystihuje rozšířené odborné zaměření fakulty, jež vedle tradičních učitelských studijních programů a oborů nabízí i bakalářské a navazující magisterské programy a obory odborného nepedagogického zaměření. Název implikuje zároveň i tři hlavní směry vědecko-výzkumné orientace fakulty i jejich jednotlivých kateder.

Na 155. zasedání Akademického senátu FP TUL 22. dubna 2008 proto tehdejší děkan doc. Brzezina předložil návrh na změnu názvu fakulty v rámci změny Statutu FP TUL.  Ze všech přítomných se zdržel jeden senátor, všichni ostatní návrh podpořili. Následně na zasedání Akademického senátu TUL 20. 5. 2008  byl po jisté diskuzi návrh definitivně  schválen (9 přítomných hlasovalo pro, 3 proti)  s  účinností od 1. září 2008.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Korespondenční adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť