Skip to main content

258. zasedání AS FP TUL

| Aktuality AS

V pondělí 13. 11. 2023 se od 8:50 uskuteční zasedání akademického senátu fakulty. Můžete se zúčastnit pouze online.

Program 258. zasedání AS:

  1. Kontrola zápisu z 257. zasedání
  2. Nominace a schválení fakultního zástupce v Radě vysokých škol, na období 2024–2027, kandidát: doc. Dr. RNDr. Kamil Zágoršek
  3. Projednání Otevřeného dopisu akademických obcí na podporu zákona manželství pro všechny páry
  4. Další informace, diskuse, různé