Skip to main content

Pozvánka na 252. zasedání AS FP TUL

| Aktuality AS

V pátek 27. 1. 2023 se od 10 h uskuteční zasedání akademického senátu fakulty. Můžete se zúčastnit osobně v zasedačce DFP (budova G, 4. NP) nebo online formou.

Program 252. zasedání AS:

Kontrola zápisu z 251. zasedání
Souhlas se jmenováním členů disciplinární komise
Schválení reorganizace pracovišť a potvrzení změn, které proběhly ve struktuře fakulty k 1.1. 2023
Projednání akreditace bakalářského studijního programu ochrana přírody a životního prostředí (sdílený Google disk)
Upřesnění nových specializací s anglickým jazykem v učitelství pro 2. stupeň základních škol

Další informace, diskuse, různé

  • společenství didaktiků a jejich spolupráce napříč fakultou
  • další vzdělávání pedagogických pracovníků organizované FP
  • rozvoj studijních programů