Skip to main content

Volby do komory akademických pracovníků AS FP TUL a volby do komory studentů AS FP TUL

| Aktuality AS

S ohledem na konec funkčního období komory akademických pracovníků a komory studentů Akademického senátu Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci (AS FP TUL) vyhlašuje volební komise pověřená AS FP TUL podle Zákona o vysokých školách (č. 111/1998 Sb.) a Volebního a jednacího řádu AS FP TUL:

 • volby do komory akademických pracovníků AS TUL,
 • volby do komory studentů AS TUL.

Na zasedání AS FP TUL byla jmenována volební komise v tomto složení: 
Akademičtí pracovníci

 • Mgr. Jiří Břehovský Ph.D. (Katedra matematiky)
 • Ing. Jindra Drábková, Ph.D. (Katedra geoinformatiky a didaktiky informatiky)
 • Ing. Štěpán Kunc Ph.D. (Katedra fyziky)

Studenti

 • Bc. Viola Hořínková (Učitelství pro 2. stupeň základních škol Přírodopis-Tělesná výchova)
 • Ondřej Marhold (Chemie/Informatika se zaměřením na vzdělávání)
 • Bc. Eliška Suchardová (Učitelství pro 2. stupeň základních škol Chemie-Matematika)

Harmonogram

 • Datum vyhlášení voleb: 3. dubna 2024
 • Termín podávání kandidátek: 18. dubna 2024 do 13.00 (čtvrtek)
 • Termín zveřejnění kandidátek: 18. dubna 2024 do 15.00 (čtvrtek)
 • Termín pro uskutečnění voleb: 29. dubna od 8.00 až 2. května 2024 do 10.00 (pondělí až čtvrtek), a to pomocí elektronického hlasování, záměr bude vyvěšen na webových stránkách fakulty
 • Termín vyhlášení výsledků voleb: 2. května 2024 do 12.00 (čtvrtek)