Skip to main content

Volby do komory akademických pracovníků AS TUL a volby do komory studentů AS TUL

| Aktuality AS

S ohledem na konec funkčního období komory akademických pracovníků a komory studentů Akademického senátu Technické univerzity v Liberci (AS TUL) vyhlašuje okrsková volební komise pověřená AS FP podle Zákona o vysokých školách (č. 111/1998 Sb.), Volebního a jednacího řádu AS TUL a Volebního a jednacího řádu AS FP TUL:

  • volby do komory akademických pracovníků AS TUL (2 mandáty),
  • volby do komory studentů AS TUL (1 mandát).

AS FP TUL navrhl a schválil okrskovou volební komisi pro volby do AS TUL za okrsek FP TUL v následujícím složení: Mgr. Václav Bittner Ph.D., Ing. Jindra Drábková, Ph.D., Ing. Štěpán Kunc Ph.D., Bc. Viola Hořínková, Bc. Jan Mlčoušek, Bc. Eliška Suchardová.

Harmonogram a organizace voleb:

1.    Písemný návrh kandidáta podává navrhovatel e-mailem, po dohodě osobně, předsedovi volební komise Ing. Štěpánu Kuncovi, Ph.D. (budova C, 3. patro, e-mail: stepan.kunc@tul.cz) nebo osobně zapisovatelce Ing. Jindře Drábkové, Ph.D. po dohodě e-mailem (budova G, 4. patro, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), a to nejdéle do pondělí 29. května 2023 do 14 hodin.

2.    Návrhy kandidátů do komory akademických pracovníků může podávat každý člen nebo skupina členů akademických pracovníků AO FP TUL.

Návrhy kandidátů do komory studentů může podávat každý člen nebo skupina členů studentů AO FP TUL.

Formulář návrhu kandidáta

3.    Písemný návrh kandidáta musí obsahovat:

  • jméno, příjmení
  • podpis kandidáta na důkaz souhlasu s kandidaturou
  • jméno, příjmení a podpis navrhovatele/ů

4.    Kandidátní listina bude zveřejněna do úterý 29. května 2023 16:00 obvyklým způsobem (webové stránky FP TUL; děkanát FP TUL, studijní oddělení FP TUL; nástěnky kateder)

5.    Volby se uskuteční elektronicky 7. 6. 2023 od 8 do 18 hodin.

6.     Vyhlášení výsledků voleb v okrsku a předání výsledků hlavní volební komisi: 7. 6. 2023 do 22 hodin.