Skip to main content

Vyhlášení voleb děkanky nebo děkana FP TUL na období 2024–2027

| Aktuality AS

S ohledem na konec funkčního období stávajícího děkana Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci (FP TUL) k 31. 12. 2023 oznamuje Akademický senát FP TUL (AS FP TUL), že na svém zasedání dne 23. května 2023 vyhlásil v souladu se Zákonem o vysokých školách (č. 111/1998 Sb., především § 27) a Jednacím řádem AS FP TUL (především čl. 8) volbu kandidátky nebo kandidáta na funkci děkanky nebo děkana fakulty.

 Harmonogram

  1. Návrhy je možné podávat písemně předsedovi AS FP TUL Martinu Slavíkovi (místnost C1.46, budova C, KCH, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) od data vyhlášení voleb do pondělí 18. 9. 2023 14 h. Za písemnou podobu se považuje jak písemná, tak elektronická, zaslaná z univerzitního e-mailu.
  2. Návrh může podat libovolný člen akademické obce FP TUL či jejich skupina. Na návrhu musí být uvedeno jméno navrhované/ho, její/jeho podpis vyjadřující souhlas s kandidaturou a jména navrhujících včetně podpisu. Formulář bude k dispozici na webových stránkách FP TUL nebo na vyžádání u předsedy AS FP TUL. Návrh musí být podán spolu s volebním programem a stručným životopisem navrhované/ho s charakteristikou jejího/jeho působení na univerzitě.
  3. Písemné materiály kandidátů budou zveřejněny 19. 9. 2023 na webových stránkách FP TUL.
  4. Setkání akademické obce FP TUL, na kterém se kandidáti osobně představí, se uskuteční v úterý 3.10. 2023 od 8.50 v aule budovy G.
    K účasti zveme srdečně všechny členy akademické obce.
  5. Zasedání AS FP TUL, na kterém se bude usnášet na návrhu na jmenování děkanky nebo děkana FP se bude konat v úterý 17. 10. 2023 11 h v zasedací místnosti děkanátu FP TUL.

V Liberci, dne 23. 5. 2023


Mgr. Martin Slavík, Ph.D.
předseda AS FP TUL

Vyhlášení voleb Formulář návrhu