AKTUALITY

ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ U DĚTÍ S PORUCHOU BINOKULÁRNÍHO VIDĚNÍ

pátek 20. 9. 2019, v termínu 13.00 - 16.30 hodin se v budově P (Konemského 314/2) uskuteční seminář na téma zrakového vnímání dětí s poruchou binokulárního vidění, a očních projevů u dětí se specifickou poruchou učení. Na přednášce se dozvíte o souvislosti zrakového vnímání a učení dítěte. Přednáší ortoptistka Mgr. Andrea Jeřábková a odpoví na otázky, jak ovlivňuje strategie zrakového vnímání čtenářské, matematické, pohybové a komunikační dovednosti dítěte, jak souvisí zrakové vnímání a specifické poruchy učení a zejména, jak je možné dítě v těchto oblastech podpořit. Pořádá KSS FP TUL. Na seminář je možné se přihlásit do 15. 9. 2019, kontakty v přiložené pozvánce. Srdečně zveme zájemce z řad učitelů, asistentů pedagoga, rodičů i studentů.

Pozvánka

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci