Bezpečnostní a vojenské aspekty listopadu 1989

| Co se děje na fakultě

Zveme na přednášku PhDr. Prokopa Tomka, Ph.D. (Vojenský historický ústav Praha) na téma Bezpečnostní a vojenské aspekty listopadu 1989, kterou přednese ve čtvrtek 24. 10. 2019 od 16.30 hodin v Malém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci (Rumjanceova 1362/1). Mocenskou změnu na konci roku 1989 paradoxně inicioval bezpečnostní aparát komunistického režimu. Skutečné i domnělé reakce bezpečnostního aparátu i ozbrojených sil po 17. listopadu bývají dodnes předmětem spekulací. Přednáška shrne základní reakce těchto mocenských nástrojů v mimořádně rychle se vyvíjející situaci, plány i realizovaná opatření jak vedení Státní bezpečnosti, tak armády. Pořádá katedra historie FP TUL ve spolupráci s KVK v Liberci.

pozvánka

 

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci