Anna Habánová, Ph.D., M.A. z katedry historie získala Cenu Otokara Fischera

| Co se děje na fakultě

Anna Habánová a Ivo Habán získali Cenu Otokara Fischera za nejlepší česky psanou germanobohemistickou práci:  katalog k výstavě věnované malíři Paulu Gebauerovi. Kniha vznikla v rámci projektu GA ČR řešeném na TUL a v roce 2018 ji vydal Národní památkový ústav.  Tuto cenu uděluje Institut pro studium literatury, které ocenilo také estetickou stránku kolektivní monografie s katalogem díla, která sleduje životní příběh a uměleckou tvorbu německy hovořícího malíře Paula Gebauera (1888–1951). Tento malíř většinu života až do odsunu prožil v rodné obci Sosnová v Českém Slezsku. Kniha v pěti kapitolách prezentuje Gebauerův umělecký odkaz v kontextu širších historických a kulturních souvislostí.

 Více o ocenění: http://www.ipsl.cz/fischer-cena-2020

habanova tu khigebauer

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci