Doc. Valeš zdokumentoval jazyk A Fala na investigativním pobytu ve Španělsku

| Co se děje na fakultě

Doc. Valeš má za sebou investigativní pobyt, z něhož vznikl nový slovník, ale nejen to. Jeho počinu si všimli i autoři vzdělávacího dokumentu Jazyky Španělska, který byl vysílán na celostátním kanálu ve Španělsku. Z hlediska české hispanistiky a vůbec lingvistiky je to významný počin. 

Projekt /Mobilita MSCA TUL: Community-Driven Documentation and Description of A Fala /probíhal od září 2018 do srpna 2020 ve studované lokalitě. V současné době probíhá návratová fáze a příprava prezentace výsledků. Cílem projektu je zdokumentovat a popsat jazyk A Fala, kterým se mluví na severu Extremadury ve Španělsku, za použití nové metodologie, tj. s využitím primárních dat. Tato data byla shromážděna ve formě zvukových a obrazových záznamů a textů obsahujících tři jazykové varianty. Výsledná multimediální databáze obsahuje 225 000 slov, ze které je v současné době sestavován slovník v rozsahu přibližně 13 000 slov.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci