On-line konference SGS a SVUČ za r. 2020

| Co se děje na fakultě

Ve čtvrtek 18. 2. 2021 proběhne od 9.00 hodin on-line závěrečná konference výzkumných projektů studentské grantové soutěže (SGS) a projektů studentské vědecko-umělecké činnosti (SVUČ) řešených na naší fakultě v roce 2020. Cílem SGS je podpořit vědecko-výzkumné aktivity studentů doktorských a magisterských studijních programů ve spolupráci s akademickými pracovníky. SVUČ je pak způsobem, jakým se vedení FP snaží podporovat odbornou práci studentů nad rámec jejich studijních povinností daných studijními plány. I vy se můžete přesvědčit, jak se jednotlivým řešitelům povedlo tyto záměry naplnit.

Časový harmonogram

Meet sekce SGS
Meet sekce SVUČ

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci