Projekt 'Trenéři ve škole' v Liberci

| Co se děje na fakultě

Již od jara 2021 pomáhá naše katedra tělesné výchovy a sportu s plánováním pilotního projektu Trenéři ve škole v Liberci. Jak nám řekl dr. Lukáš Rubín, hlavní iniciátor programu na fakultě a koordinátor pro Liberec, cílem je hlavně zkvalitnění tělesné výchovy na 1. stupni základních škol. Její nedostatečnou úroveň totiž vidí mnozí odborníci, mimo rodinné a životní podmínky, jako hlavní příčinu klesající pohybové aktivity u dětí a mládeže.

Regionální trenéři nabídnou dětem v zapojených školách, aby si vyzkoušely různorodé sporty, bez toho, že se jim chtěly věnovat profesionálně. Jde tedy o „ochutnávku“, díky které žáci mohou zažít radost ze sportu, zlepšit svou pohybovou gramotnost a vybrat si, jakému sportu by se chtěly případně věnovat v budoucnu. Trenéři také pomáhají učitelkám a učitelům s organizací vyučovacích jednotek tělesné výchovy.
    V Liberci se do projektu od října zapojí tyto pilotní školy: ZŠ Broumovská, ZŠ Ještědská, ZŠ U soudu a ZŠ Ostašov. Jednotlivé sporty se budou střídat po 3týdenních blocích. Děti si postupně vyzkouší tyto sporty: gymnastika, atletika, florbal, fotbal, stolní tenis a tanec. Hodiny povedou liberečtí trenéři z AC Slovan Liberec, FBC Liberec, FC Slovan Liberec, SG Liberec, SKST Liberec a Altadence Sport.
    Hlavní představitelé programu Trenéři ve škole Antonín Barák a Jan Macháček si skrze program nekladou za cíl jen vstupovat do výuky, ale deklarují, že by rádi iniciovali změnu celého systému výuky tělesné výchovy na 1. stupni základních škol a následně i přípravu pedagogů prvního stupně ZŠ (tak, jak se to povedlo například ve skandinávských zemích). V začátku však potřebují zmíněný program rozšířit do více měst a mít podporu pedagogických fakult, což se jim zatím daří. Projekt má také podporu zřizovatele škol, magistrátu Města Liberec, zvláště pana náměstka pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch dr. Ivana Langra. Podporu projektu také vyjadřuje fakulta prostřednictvím pana děkana prof. Jana Picka.

Více informací o programu se dočtete na stránce: https://www.treneriveskole.cz/ .

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci