Aktuální opatření děkana FP TUL

| Co se děje na fakultě

V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN ze dne 10. 3. 2020 a Aktuálním opatřením rektora Technické univerzity v Liberci ze dne 10. 3. 2020 děkan FP TUL konstatuje, že v důsledku výše zmíněných opatření se až do odvolání ruší veškerá přímá (kontaktní) výuka v prezenční i kombinované formě, a to včetně:

  • praxe i na dosud neuzavřených pracovištích (např. v mateřských školách),
  • osobních konzultací k předmětům a závěrečným pracím,
  • dodatečných zkoušení předmětů.

Pracovníkům podílejícím se na výuce děkan FP TUL nařizuje nejpozději do konce tohoto pracovního týdne, tj. do 13. 3. 2020, kontaktovat univerzitním e-mailem (…@tul.cz) studenty svých předmětů a seznámit je s tím, jakým způsobem bude realizována distanční forma studia (plnění nařízení kontrolují vedoucí kateder), přičemž:

  • v případě teoretických předmětů bude studium probíhat v šíři odpovídající rozsahu výuky rozvrhované ve STAGu (intenzita výuky by v ideálním případě neměla polevit), minimálně však musí dojít ke kontaktu domluvenou elektronickou komunikací mezi vyučujícím a studenty alespoň jednou za čtrnáct dní (plnění nařízení kontrolují vedoucí kateder ve spolupráci s garanty předmětů),
  • v případě praktických předmětů, kde není distanční forma studia realizovatelná, bude způsob plnění předmětů upřesněn po čtrnácti dnech platnosti opatření, v závislosti na vývoji situace.

Přidělování a kontrola plnění pracovních povinností akademických i technicko-hospodářských pracovníků včetně doporučení k práci z domova je plně v kompetenci přímých nadřízených.

Děkan FP TUL deklaruje, že se fakulta bude v maximální možné míře snažit studentům vycházet vstříc zejména při řešení komplikací souvisejících s plněním studijních povinností (typicky v praktických předmětech) vzniklých v návaznosti na aktuální opatření. Kontaktní e-mail v případě závažných dotazů: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V kontextu blížících se kontrolních zpráv o uskutečňování studijních programů vyžádaných od Národního akreditačního úřadu děkan FP TUL vyzývá akademické pracovníky, aby využili čas mj. i k tvůrčí činnosti (psaní článků, dokončování dizertačních a habilitačních prací atp.).

prof. RNDr. Jan Picek, CSc.
děkan

Opatření v PDF

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Korespondenční adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci