Skip to main content

Fyzikální jarmark

| Co se děje na fakultě

Katedra fyziky TUL ve spolupráci se studenty Doctriny - Podještědského gymnázia, s.r.o. již tradičně uspořádá asi pro dvě stovky pozvaných prvňáčků z libereckých škol Fyzikální jarmark. Akce proběhne ve středu 31. 5. 2023 v dopoledních hodinách v prostoru před aulou TUL v budově G. Děti si pod vedením studentů gymnázia budou moci vyzkoušet zábavné pokusy z různých oblastí fyziky a vyrobit jednoduché fyzikální hračky. Za svoje úsilí budou také odměněny drobnou fyzikální hračkou, kterou si odnesou jako památku na TUL domů.