Globální civilizační hrozby

| Co se děje na fakultě

Debata s Václavem Cílkem (Geologický ústav AV ČR, Centrum pro teoretická studia) a Vítem Bartošem (Katedra filosofie TUL,) k tematice šestého čísla revue Academix Katastrofická rizika.

Jakým největším globálním katastrofickým rizikům čelí lidstvo ve 21. století? Jedná se primárně o přírodní katastrofy, jaderné války, terorismus, globální oteplování, nebo umělou inteligenci? Debata k šestému číslu revue Academix na téma civilizačních hrozeb a existenčních rizik.

Akci spolupořádá: revue Academix (Technická univerzita v Liberci) a  Krajská vědecká knihovna v Liberci pod záštitou Květy Vinklátové, náměstkyně hejtmana Libereckého kraje.

Časopis Vesmír – mediální partner diskuse.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Korespondenční adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť