Skip to main content

Hranice utvářejí vnímání evropských společností - nový projekt B-SHAPES

| Co se děje na fakultě

Od 1. dubna 2023 bude katedra geografie FP TUL partnerem kolaborativního výzkumného projektu Borders Shaping Perceptions of European Societies - Hranice formující vnímání evropských společností (B-SHAPES), který získal prostředky z výzkumného programu EU Horizon Europe.

Projekt B-SHAPES se zaměří na to, jak se skutečnost, že lidé bydlí v příhraničí, odráží v jejich vnímání evropanství. Konsorcium osmi univerzit a jednoho výzkumného ústavu povede Univerzita jižního Dánska, dalšími partnery jsou londýnská Brunel University, European Academy v italském Bolzanu, univerzita ve finském Oulu, Univerzita Eötvöse Loránda v maďarské Budapešti, švédská Halmstadská univerzita, Vratislavská univerzita, Univerzita ve Štrasburku a právě FP TUL a katedra geografie, jejíž projektový tým povede doc. Hynek Böhm. Dalšími účastníky projektu jsou mj. bulharské Národní historické muzeum, Asociace evropských příhraničních regionů se sídlem v Berlíně či Nadace evropské paměti a solidarity se sídlem ve Varšavě.

Hranice, i přes pokročilou fázi evropské integrace, totiž stále hrají klíčovou roli v našem vztahu ke společnosti, kulturnímu dědictví a sounáležitosti. Proto budou naši vědci v příhraničních regionech zkoumat projevy euroskepticismu, roli národnostních menšin a v pohraničí používanou symboliku. Výsledky projektu B-SHAPES by měly být v praxi použitelné zejména v oblasti ochrany a prezentace kulturního dědictví.


Euroregion NISA - hranice trojzemi
Hranice trojzemí - Euroregion NISA (foto I.S.)