Jak podpořit nadané děti ve škole?

| Co se děje na fakultě

Srdečně zveme pedagogické pracovníky, rodiče i odbornou veřejnost na Krajskou konferenci O nadání, která se uskuteční v pondělí 18. 5. 2022 od 12:30 hodin v posluchárně G315 na Technické univerzitě v Liberci (budova G, Univerzitní nám. 1410/1). Účastníci se dozvědí nejen teoretické poznatky, díky nimž těmto dětem lépe porozumí, ale ve formě růžných workshopů zažijí i různé metody výuky, které budou moc využít i ve své třídě.

Na konferenci i jednotlivé workshopy (Únikové hry v matematice, Učitelské nástroje pro vyváženou inkluzi v běžné třídě, Hry pro rozvoj sociálně emořčních dovedností) je nutné se přihlásit předem (nejpozději do 11. 5. 2022), viz odkaz níže. Konference se koná díky projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání LK II, v rámci platformy aktivity zkvalitnění péče o nadané žáky, ve spolupráci s Katedrou pedagogiky a psychologie FP TUL. Účast na ní je bezplatná.

Program konference

Příhláška na konferenci

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Korespondenční adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci