Skip to main content

Kandidátní listina - volby AS FP TUL

| Co se děje na fakultě

Do termínu uvedeného vyhlášením voleb do AS FP TUL přijala okrsková volební komise platné návrhy kandidátů.

Kandidátní listina