Skip to main content

Katedra biologie a ekologie převezme unikátní výzkumy luk v Jizerských horách

| Co se děje na fakultě

Unikátní dlouhodobé výzkumy luk v Jizerských horách a v jedné lokalitě na Českolipsku převezme od zanikající liberecké pobočky Výzkumného ústavu rostlinné výroby (VÚRV) naše katedra biologie a ekologie (KBE). Tým pod vedením vedoucího katedry Viléma Pavlů, dosavadního vědeckého pracovníka VÚRV, bude pokračovat ve zkoumání toho, jaký způsob obhospodařování je pro diverzitu rostlin i kvalitu a výnos travní biomasy nejlepší. Z vědeckého hlediska jsou tyto výzkumy ceněné především pro své dlouhodobé trvání – některé z nich běží již několik desítek let. V případě pastevního experimentu v Betlémě, části Oldřichova v Hájích, se jedná dokonce o jeden z nejstarších výzkumů v Evropě.

Memorandum o vzájemné spolupráci podepsaly FP a VÚRV 25. ledna 2024 na Technické univerzitě v Liberci. FP se zavázala k tomu, že naváže na rozpracované výzkumy, zajistí financování, povede databázi a bude s ústavem sdílet data. Fakulta také zaměstnala všech pět pracovníků liberecké stanice VÚRV. „Jsme rádi, že budeme podporovat tyto dlouhodobé unikátní experimenty. Pro naši fakultu to bude do budoucna přínosné, protože vědci, které jsme zaměstnali, přispívají do publikací nejvyšší úrovně, což bude velkým bonusem pro vědecko-výzkumné práce a terénní exkurze naší nově etablované Katedry biologie a ekologie. Zároveň se tito pracovníci podílejí na výuce nového studijního programu Ochrana přírody a životního prostředí. Věřím, že ještě více zatraktivní nový studijní program,“ řekl po podpisu memoranda děkan FP Aleš Suchomel.

Další podrobnosti k výzkumu si přečtěte v článku na T-UNI.