Skip to main content

Katedra historie zve na zajímavé akce

| Co se děje na fakultě

Katedra historie FP TUL v tomto týdnu pořádá několik poučných a zajímavých akcí, na které si vás i my dovolujeme pozvat. V úterý  15. 11. 2022 od 14.20 hodin v učebně P203 (Komenského 413, Liberec) se uskuteční Dějepis pro pamětníky - prezentace projektu TAČR, zaměřeného na specifika distančního vzdělávání seniorů v historických vědách v online prostředí. Přednáší doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D. Více informací naleznete níže.

Také 15. 11. 2022, od 17.00 hodin v Krajské vědecké knihovně v Liberci (Rumjancevova 1362/1, Liberec I - Staré Město, Malý sál, 4. patro) bude zájemcům představena nová publikace s názvem Víra a nevíra ve stínu továrních komínů: Náboženský život průmyslového dělnictva v českých zemích (1918 - 1938). Publikace je věnována právě náboženské praxi průmyslového dělnictva napříč českými zeměmi mezi světovými válkami. Eminentní pozornost je v knize věnována severním Čechám, a zvláště Jablonci nad Nisou, který v dějinách 19. a 20. století sehrál opakovaně roli brány zahraničních náboženských kultur, které pronikaly do českých zemí. Publikaci a několikaletý výzkum představí hlavní autor publikace, historik hospodářských a sociálních dějin doc. Martin Jemelka, který se výzkumu českého dělnictva věnuje takřka 20 let.

Do třetice mají zájemci o historii možnost zúčastnit se u příležitosti pokládání kamenů STOLPERSTEINE vybraných akcí semináře Děti a mládež za okupace, který bude probíhat ve dnech 15. - 17. 11. 2022 v prostorách Technické univerzity v Liberci, Synagogy a Krajské vědecké knihovny Liberec. Podrobný program semináře, jenž zahrnuje přednášky, exkurze, pokládání dalších kamenů Stolpersteine, promítání filmu či diskuse naleznete níže.

Dějepis pro pamětníky - pozvanka, anotace
Představení knihy
Děti a mládež - program