Skip to main content

Konference Ekologie travního porostu IX

| Co se děje na fakultě

Katedra biologie a ekologie FP TUL a Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i., Výzkumná stanice Liberec pořádají česko-slovenskou konferenci Ekologie travního porostu IX. u příležitosti 57. výročí založení (1967) Výzkumné stanice luk a pastvin Výskumného ústavu lúk a pasienok.

Přednášky odborníků z naší fakulty, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Botanického ústavu AV ČR, Česká zemědělské univerzity v Praze, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Mendelovy univerzity v Brně, Univerzity Hradec Králové,  Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Ústavu trávnych porastov a horského poľnohospodárstva, Banská Bystrica, se na příkladech z Bílých Karpat, Českého středohoří, Jizerských hor, Krkonoš i Islandu budou zabývat např. vlivem hnojení na vegetaci a půdu, ekologickou obnovou květnatých luk,  novými technologie pro získávání regionálních směsí osiv, ekonomickými nástroji k podpoře péče o travní porosty, posuzováním nutriční hodnoty píce z travních porostů a jejich produkčním potenciálem.

Dvoudenní konference se koná 25.1. a 26.1.2024 v budově G. Další podrobnosti najdete na: https://kbe.fp.tul.cz/novinky/etp9