Skip to main content

Konference studentské vědecké a umělecké činnosti a SGS FP TUL

| Co se děje na fakultě

Ve středu 6. 3. 2024 od 8.45 hodin se uskuteční další ročník konference SVUČ a SGS FP TUL. Budou na ní prezentovány výsledky studentských výzkumů realizovaných v rámci projektů studentské vědecko-umělecké činnosti a obhajovány výsledky řešení projektů studentské grantové soutěže v roce 2023. Konference se koná v zasedací místnosti FP (SGS)  a posluchárně G401 (SVUČ).

program