Skip to main content

Konference Svět v obrazech a frazeologii III.

| Co se děje na fakultě

Již potřetí pořádá naše katedra českého jazyka a literatury spolu s katedrou českého jazyka PF UK mezinárodní lingvistickou konferenci, na které se představí badatelé z ČR, Slovenska, Rakouska, Německa atd. Zabývat se budou tématy z lingvistické disciplíny frazeologie – nauky o ustálených slovních spojeních, mj. z těchto hledisek:

frazeologická sémantika
frazeologie a jazykový obraz světa
neofrazeologie
diskurzivní podstata frazeologie
frazeologie a literatura
historické kořeny frazeologie
frazeologie v kontaktu různých jazyků
frazeologie a škola

Třídenní konference se koná 7. 9. - 9. 9. v budově P.