Skip to main content

Oceněné bakalářské a diplomové práce

| Co se děje na fakultě

Každý rok oceňuje Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TUL autorky a autory těch nejlepších závěrečných prací. Tentokrát si největší pozornost právem získala diplomová práce Mgr. Evy Volfové, jejíž součástí byl také do detailu propracovaný pracovní sešit Bylinopis pro děti z prvního stupně ZŠ a další vizuálně zajímavé přílohy, např. herbář.

Seznam oceněných závěrečných prací a fotografie Bylinopisu Evy Volfové najdete níže.

Oceněné bakalářské práce:

Bc. Tereza Dolenská: Slovesa myšlení a smyslového vnímání v písemné produkci nerodilých mluvčí češtiny
KCL, BP vedla Mgr. Svatava Škodová,  Ph.D. 

Bc. Elizabetta Kirillova: Vyobrazení cesty k nezávislosti žen v románech Malé ženy od Louisy May Alcottové a Pýcha a předsudek od Jane Austenové
KAJ, BP vedl Mgr. Vernyik Zénó, Ph.D. 

Bc. Filip Šnajdr: Negativní důsledky změny klimatu na hydrologické poměry v regionu Cuzco (Peru)
KGE, BP vedl RNDr. Jan Kocum Jan, Ph.D.

Oceněné diplomové práce:

Mgr. Eva Volfova: Využití výtvarného umění pro rozvoj mezipředmětových vztahů na 1. stupni ZŠ (fotografie níže)
KPV, DP vedla Mgr. Zuzana Pechová, Ph.D. 

Mgr. Denisa Reimannova: Terénní výuka v environmentální výchově s využitím expresivních tvořivých úloh
KFL, DP vedl Mgr. Michal Trčka, Ph.D. 

Mgr. Milan Votava: Politická perzekuce v 50. letech 20. století v Československu. Případy kulaků nuceně vystěhovaných do oblasti Frýdlantu v Čechách
KHI, DP vedla Mgr. Kateřina Portmann, Ph.D.