Skip to main content

Ocenění pedagogů za výjimečný počin

| Co se děje na fakultě

Shromáždění akademické obce naší fakulty, které proběhlo ve středu 30. 11. večer, se kvůli covidové pauze konalo poprvé od listopadu roku 2019. Tehdy bylo na programu představení kandidáta na děkana, prof. Jan Picek tak zahájil své druhé děkanské období. Těžkosti a výzvy spojené s pandemií děkan připomenul ve svém projevu a byly zmíněny i v diskusi.

Několik přítomných ocenilo vedení fakulty za řešení problémů minulého období a práce pana děkana byla odměněna dokonce potleskem obecenstva. Velmi milou součástí programu bylo ocenění dvou kolegů z naší fakulty, a to za výjimečný počin v pedagogické činnosti a za výjimečný počin ve vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti. Seznam nominovaných a jejich projektů naleznete na webu fakulty, viz odkaz níže. Květiny a ocenění si odnesli Mgr. Kateřina Portmann, Ph.D. z katedry historie a Dr. phil. habil. Mgr. Pavel Novotný, Ph.D. z katedry německého jazyka.

Srdečně blahopřejeme!

seznam nominovaných