Skip to main content

Od laboratorního protokolu až do prestižního časopisu

| Co se děje na fakultě

Na obálce nejnovějšího čísla časopisu ACS Applied Nano Materials je fotografie AlexTennant Photography, uvnitř časopisu je pak publikován článek našich vědců o elektrostaticky zvlákněných nanovláknech s nanočásticemi oxidu bismutitého.

Autorkou grafiky je spoluautorka článku a studentka Alexandra Benediková. Tři pásky na rentgenovém snímku ukazují stínící schopnosti materiálu obsahující Bi2O3 vůči rentgenovému záření. Na začátku byla závěrečná práce v praktiku z anorganické chemie a přes bakalářku a týmovou spolupráci vznikl článek, jehož spoluautorem je i další student Filip Komers. Článek je dedikovaný dlouholetému pracovníkovi katedry chemie Ing. Janu Grégrovi, který významným způsobem přispěl ke kvalitě výuky i výzkumu na katedře a od jehož úmrtí uplynou příští týden dva roky.

Citace článku:
KUŽELOVÁ KOŠŤÁKOVÁ, Eva, Michaela KOZLOVSKÁ, Alexandra BENEDIKOVÁ, Šárka HAUZEROVÁ, Věra JENČOVÁ, Martin STUCHLÍK, Petr OTÁHAL, Filip KOMERS, Roman KNÍŽEK, Jana MÜLLEROVÁ, Pavel KEJZLAR a David LUKÁŠ, 2023. Electrospun Polyvinyl Butyral Nanofibers Loaded with Bismuth Oxide Nanoparticles for X-ray Shielding. ACS Applied Nano Materials [online]. 6(7), 5242–5254 [vid. 2023-04-16]. Dostupné z: doi:10.1021/acsanm.2c05286