On-line konference o slovní zásobě

| Co se děje na fakultě

Ve dnech 19. a 20. listopadu 2021 můžete sledovat on-line konferenci s názvem Propria a apelativa – aktuální otázky 2. Vědecké setkání pořádá Katedra českého jazyka a literatury FP TUL spolu s Katedrou českého jazyka Pedagogické fakulty UK a oddělením onomastiky Ústavu pro jazyk český AV ČR, v.v.i. Hlavním tématem konference je slovní zásoba, a to jak apelativní (obecná jména), tak propriální (vlastní jména), její vývojové aspekty a interdisciplinární přístupy k jejímu výzkumu.

Konference se účastní jazykovědci z Česka, Slovenska a Polska; domácí pracoviště budou reprezentovat dr. Ladislav Janovec a dr. Václav Lábus spolu s dr. Danielem Vrbíkem. Konferenční jednání se uskuteční na platformě Google Meet.

Program konference

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Korespondenční adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci