Preventivní opatření rektora TUL ke snížení rizika nákazy koronavirem

| Co se děje na fakultě

S cílem přispět ke snížení rizika nákazy koronavirem vydává rektor TUL nařízení:

VÝJEZDY do zahraničí:
Zákaz pracovních cest a výjezdů osob do rizikových zemí a oblastí, které jsou aktuálně uvedené na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR Ministerstva zdravotnictví ČR.
V případě pracovních cest do zahraničí se doporučuje zaměstnancům TUL registrovat se v systému DROZD, případně k odběru aktuálních informací zde.

PŘÍJEZDY ze zahraničí:
Osobám přijíždějícím z rizikových zemí a oblastí, které jsou aktuálně uvedené na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR Ministerstva zdravotnictví ČR (např. Itálie, Číny, Tchaj-wanu, Iránu a dalších) se nařizuje dodržovat 14denní karanténu a kontakt s TUL omezit pouze na telefonický nebo písemný.

Zaměstnancům TUL bude v maximální míře umožněno, aby po dobu 14 dní od návratu z výše uvedených zemí nenavštěvovali prostory TUL, kde by byli v kontaktu s ostatními zaměstnanci a studenty.

Všem studentům, kteří z uvedených zemí přicestovali po 10. únoru 2020 nebo teprve přicestují, se nařizuje po dobu 14 dní od jejich vstupu na území ČR neúčastnit se výuky (včetně zkoušek) a veřejných akcí pořádaných TUL. Dodají-li na studijní oddělení své fakulty potvrzení o cestě z těchto zemí, budou z výuky omluveni. Ke splnění studijních povinností bude vedení jednotlivých fakult přistupovat individuálně.

Kontakt na lékaře:
MUDr. Dagmar Švorcová
tel.: +420 485 353 262
Husova 1290/75, 460 01 Liberec 1

MUDr. Petra Lajžnerová
tel.: +420 607 888 930
17. listopadu 590/14, Liberec, Starý Harcov

Pozor! Pokud bude osoba (po návratu z rizikových oblastí v zahraničí) pociťovat zdravotní problémy, musí nejprve proběhnout telefonní kontakt, v rámci kterého bude stanoven další postup. Naprosto nevhodné je dopravovat se k lékaři MHD!

Kontakt na Krajskou hygienickou stanici v Liberci:
MUDr. Jana Prattingerová
tel.: +420 485 253 127

Příloha:

  1. Priloha-Co-delat-Coronavir
  2. Informace-k-opatrenim-k-zamezeni-sireni-nakazy-novym-koronavirem-pro-studenty
  3. Notice-new-coronavirus-for-foreign-students
  4. Doporuceni-pro-cestovatele-ecdc-CZ-SZU-final

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci